Hoppa till huvudinnehåll

Finnsementti har lyckats reducera utsläppen

en fabrik invid vattnet
Finnsementti i Pargas. en fabrik invid vattnet Bild: Yle/Linus Hoffman Finnsementti,Kyrkfjärden (sund i Finland, Egentliga Finland, lat 60,28, long 22,32),Skärgård (musikstycke),Pargas,utsikt

Finnsementti har lyckats reducera de utsläpp som cementproduktionen orsakar. Redan 2012 mötte företaget EU:s koldioxidutsläppsmål för 2020.

Koldioxidutsläppen från fabriken i Villmanstrand är med god marginal under medelvärdet i EU, medan Pargasfabrikens utsläpp ligger kring genomsnittet.

En av de största orsakerna till utsläppsminskningen är att Villmanstrandsfabriken uppdaterade teknologin med en ny roterugn 2007. Insatserna för att byta ut de fossila bränslen mot förnybara har också spelat en viktig roll. Sedan 2006 har företagets användning av förnybara bränslen ökat med 40 procent.

I framtiden blir det ändå svårare att ytterligare minska på utsläppen, trots att företaget fortfarande vill öka användningen av förnybart bränsle.

Det beror på att 67 procent av cementproduktionens koldioxidutsläpp kommer från kalkstenens kalsineringsprocess. Kalsineringsprocessen är en oundviklig kemisk reaktion vid cementproduktion.