Hoppa till huvudinnehåll

Kulturfonden delar ut 18,5 miljoner

Kammarkören Bel Canto i Jakobstad övar i Pedersöre kyrka under ledning av Dan Lönnqvist
Kammarkören Bel Canto i Jakobstad övar i Pedersöre kyrka under ledning av Dan Lönnqvist Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Bel Canto,Pedersöre kyrka,dan lönnqvist

Svenska kulturfondens delar ut nästan 18,5 miljoner euro i år. De regionala fonderna står för 21 procent av summan. I Österbotten delas 1,4 miljoner ut.

Svenska Österbottens kulturfond och Österbottens svenska kulturfond delar ut 1,4 miljoner. Österbottens regionala utdelningsfest hålls i Jakobstad, i Schaumansalen, på torsdag 6 april. Huvudfesten hålls i Helsingfors den 10 maj.

Kultur, konst och vetenskap plus lite till

Ungefär tre fjärdedelar av de utdelade medlen går till konst och kultur och allmän finlandssvensk verksamhet. Forskning, vetenskap och utbildning står för resten.

Svenska kulturfondens utdelning är 18,5 miljoner euro totalt. De regionala fonderna står för knappt 21 procent av utdelningen: Nylands svenska kulturfond delar ut ungefär 1,4 miljoner euro, Svenska Österbottens Kulturfond och Österbottens svenska
kulturfond 1,4 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 1 miljon euro.

I Jakobstad handlar det av naturliga skäl mycket om musik och konst när det gäller stipendieutdelningen. Bland annat får kammarkören Bel Canto 20 000 euro för ett treårigt projekt med målsättningen att få fram högklassig finlandssvensk körmusik .

I Karleby får bland andra ungdomscentret Villa Elba och Operaföreningen stora bidrag.

Musikfestspelen Korsholm med 45 000 euro får det största bidraget i Korsholm. Svenska Österbottens ungdomsförbund i Vasa får 105 000 euro till sin verksamhet.

Wasa Teater beviljas 50 000 euro och mycket pengar går till forskning och utbildning i Vasa, både till Novia och till Åbo Akademi.

Lebellska köpmansgården i Kristinestad får 30 000 euro för sin verksamhet och Kilens hembygdsgård 40 000 euro.

I Närpes är de stora mottagarna Närpes hembygdsförening och Frank Mangs Center med 30 000 respektive 15 000 euro.

Bel Canto och ny finlandssvensk körmusik

Ett av de projekt som Kulturfonden stöder i årets utdelning är kören Bel Cantos satsning på ny musik för kammarkör. Kören Bel Canto finns i Jakobstad och har grundats av Dan Lönnqvist som också är körens ledare. Han vill få fram ny, högklassig, finlandssvensk musik för kammarkör.

- Vi gör det som en tävling i två steg, det är åtminstone tanken i det här skedet om finansieringen räcker ända fram, säger Dan Lönnqvist.

- Tävlingsdeltagarna bidrar med ett kyrkligt och ett profant verk. Vinnaren får en stor beställning till steg två och vi hoppas kunna genomföra projektet på tre år.

Hela projektet beräknas kosta omkring 60 000 euro vilket betyder att kulturfondens bidrag på 20 000 euro inte kommer att räcka till. Kören söker också finansiering på annat håll.

Sammanlagt 33 miljoner under året

Under 2017 delar Kulturfonden ut sammanlagt 33 miljoner euro som Svenska litteratursällskapet har ställt till förfogande.

Utöver novemberomgången fördelar Kulturfonden också bidrag med fri ansökningstid och störrestrategiska bidrag som beviljas av styrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten