Hoppa till huvudinnehåll

Kulturfondens utdelning: Större summor men färre ansökningar

BIldsättningsbild med pengasäckar och händer
BIldsättningsbild med pengasäckar och händer Bild: Yle/Martin Huldin Svenska kulturfonden,understöd (bidrag),stipendium

Svenska kulturfonden har offentliggjort bidragsmottagarna i fondens så kallade novemberomgång. Den totala summan som Kulturfonden delar ut är stabil. Samtidigt jobbar fonden på att bli mer rättvis mellan de olika regionerna.

Namnet novemberomgången hänför sig till den tidpunkt då ansökningen ska vara inne.

Det finns många intressanta siffror att läsa i statistiken över bidragen. Bland annat ser det ut som om antalet beviljade bidrag har minskat en hel del under de senaste tio åren.

Toppåret 2011 beviljades drygt 2 300 bidrag medan de i år är knappt 1 800.

Kulturfonden delar ut bidrag till förbund som i sin tur delar ut bidrag

Verkligheten bakom statistiken är ändå inte så dyster.

- Det beror på att vi i stället delar ut pengar till olika förbund som i sin tur beviljar understöd. Det är därför som en hel del småföreningar inte längre får bidrag direkt av Kulturfonden, förklarar fondens direktör Leif Jakobsson.

Bland de förbund som sköter utdelningen finns bland andra Marthaförbundet, scouterna samt Natur och Miljö, för att nämna några.

Novemberomgången står för ungefär hälften av alla pengar som Kulturfonden delar ut under ett år.

Under resten av året delas pengar ut till exempel till olika projekt.

- Under ett år blir det sammanlagt ungefär 36-37 miljoner euro som delas ut. Den här summan har varit rätt så stabil i flera år, konstaterar Jakobsson.

Större summor i ansökningarna och större regional jämlikhet

En långsam förändring som skett är att beloppen i ansökningarna har stigit. Jakobsson tror att det finns två huvudsakliga faktorer som spelar in här.

- Den ena orsaken är att staten och kommunerna har sparat på understöd och bidrag. Den andra är att kostnadstrycket har ökat, allt blir dyrare och då behöver bidragstagarna mera pengar.

Något som Kulturfonden satsar allt mera på är regional jämlikhet.

Antalet beviljade bidrag som delas ut till de olika regionerna i Svenskfinland varierar, och det finns skillnader i de totala summorna per region. Det gäller dock att sätta siffrorna i perspektiv.

- Vi har jobbat på att en lika stor andel av ansökningarna ska beviljas i varje region. Nu skiljer det ganska lite, endast några enstaka procentenheter, säger Leif Jakobsson.

Nedan kan du se de största bidragen i novemberomgången.

Svenska kulturfondens bidrag över 100 000 euro i novemberomgången med utdelning år 2017
MottagareÄndamålHemortBidragVerksamhetsområde
Svenska Bildningsförbundet rfför Svenska Bildningsförbundets verksamhet år 2018Helsingfors 400 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Finlands svenska tankesmedja Magma rfför verksamhetenHelsingfors360 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Nätverket Svenska nuför Svenska nu 2017-19, första åretEsbo 260 000 €Grundläggande utbildning
Niilo Mäki Instituutti/Niilo Mäki -säätiöför ett utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor (4-årigt bidrag, tredje året)Jyväskylä250 000 €Forskning, Pedagogik
Svenska Bildningsförbundet rfför Tankesmedjan Agendas verksamhet år 2017Helsingfors210 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Finlands svenska sång- och musikförbund rf för att befrämja amatörmusikverksamhetenHelsingfors200 000 €Konst, Musik
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rfför förbundspaketetHelsingfors200 000 €Finlandssvenska takorganisationer
Svenska bildningsförbundet rf/Liberal Praktikför upprätthållande och vidare utvecklande av 13 praktikplatser i Berlin, Bryssel, Kapstaden, London och Washington D.C.Helsingfors185 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Föreningen för Kulturkarnevalen rfför Kulturkarnevalen år 2017Helsingfors160 000 € Kultur, Övrig kulturverksamhet
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rsför att stöda den svenska närvaron i den offentliga förvaltningen i samband med valen 2018Helsingfors150 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Svenska Finlands folktingför Svenska veckan och Svenska dagen-jubileumsfest 2017Helsingfors150 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbottenför egenfinansieringsandel i ESF-projekt om studerandes övergångar mellan andra och tredje stadietVasa141 200 € Utbildning, Grundläggande yrkesutbildning
Svenska Finlands folktingför verksamhetenHelsingfors140 000 €Allmän finlandssvensk verksamhet
Yrkeshögskolan Noviaför utdelning av elevstipendier ur Henry och Martta Bertells minnesfond (FRÅN: HENRY OCH MARTTA BERTELLS MINNESFONDVasa132 956 €Utbildning, Yrkeshögskolor
Sydkustens landskapsförbund rfför verksamhetenHelsingfors130 000 €Utbildning, Grundläggande utbildning
Åbo Akademi / FPV / Tillämpad pedagogik - Sahlströmför en översikt över språklig mångfald och språkrelaterat arbete i svenskspråkiga skolor och för analyser av fungerande flerspråkig praxis med en finlandssvensk skolspråksatlas som målVasa120 000 €Forskning, Pedagogik
Svenska pensionärsförbundet rfför verksamheten och specialprojekten 90 000 och för förbundspaketet 25 000Helsingfors115 000 €Finlandssvenska takorganisationer
Åbolands hantverk rfför Konstrundan 2017Åbo110 000 €Konst, Övrig visuell konst
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rfför verksamhetenVasa105 000 €Finlandssvenska regionala förbund

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes