Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgare vill leda fackförbundet JHL

En man med glasögon. Han heter Håkan Ekström.
Håkan Ekström. En man med glasögon. Han heter Håkan Ekström. Bild: JHL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL),fackförbund,Raseborg,håkan ekström

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, väljer ny ordförande i juni. Branschchef Håkan Ekström från Raseborg, 50, meddelar att han ställer sig till förfogande för uppgiften.

Sedan tidigare är det klart att nuvarande ordföranden Päivi Niemi-Laine, 49, är redo att fortsätta som ordförande. Niemi-Laine blev förbundets ordförande i fjol då Jarkko Eloranta valdes till FFC:s ordförande i mitten av sin ordförandeperiod.

En blond kvinna med glasögon. Hon heter Päivi Niemi-Laine.
Päivi Niemi-Laine. En blond kvinna med glasögon. Hon heter Päivi Niemi-Laine. Bild: JHL Päivi Niemi-Laine,Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL)

Det är ett antal aktiva inom JHL som har bett filosofie magister Päivi Niemi-Laine kandidera.

Håkan Ekström har i sin tur varit JHL:s branschchef och ordförandens ersättare sedan september 2016. Innan det var han ansvarig förhandlingschef inom JHL. Ekström har jobbat i JHL sedan år 1992 då han började som regionombudsman i Egentliga Finland.

Till sin utbildning är Ekström student och han har studerat allmän historia, offentlig rätt och organisationsledning vid Åbo Akademi och Tammerfors universitet

Val i juni

Det är JHL:s representantskap som väljer ordförande och två branschchefer. Representantskapet valdes nyligen och har liksom ledningen en mandatperiod på fem år. Det nya representantskapet sammanträder för första gången den 5-7 juni och gör sina val då.

Välfärdsfacket JHL har 225 000 medlemmar. Av medlemmarna är 70 procent kvinnor. Antalet svenskspråkiga medlemmar är 7 500.

Förbundet uppger på sin webbplats att det finns omkring 2 500 yrkesbeteckningar bland medlemmarna.

Läs också