Hoppa till huvudinnehåll

Rehula: De långsammaste landskapen kan få tilläggstid med valfriheten

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Karleby,Juha Rehula,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) har besvarat oppositionens interpellation om vårdreformen. Oppositionen beskyller regeringen för att skapa en ojämlik och byråkratisk modell. Rehula anser att oppositionen målar upp obefogade hotbilder.

- Om ingenting görs kommer den gradvisa försämringen av tjänsterna att fortsätta. Det här är något oppositionen glömmer bort, säger Rehula.

I framtiden kommer det att vara allt svårare att få vårdpersonalen att räcka till, säger ministern. Det här leder till ökad ojämlikhet inom vården.

Enligt Rehula använder oppositionen argument inte baserar sig på fakta. Han hoppas att interpellationsdebatten ska bidra till att skingra misstankarna kring regeringens avsikter.

- Nu ägnar sig oppositionen åt att måla upp hotbilder. Jag hoppas att dagens debatt ska erbjuda svar åt dem som är genuint oroade över social- och hälsovårdens framtid.

Bolagiseringskravet ett viktigt verktyg

Rehula nämner bolagiseringskravet inom hälsovården som ett exempel på en fråga som fått alldeles för stora proportioner i den pågående debatten.

Enligt Rehula är bolagsformen ett smidigt verktyg som bidrar till ökad genomskinlighet vad prissättning och effektivtet beträffar. Kravet på att bolagisera tjänsterna är viktigt för att offentliga och privata aktörer ska kunna konkurrera på lika grunder.

- Genom att bolagisera tjänsterna kan vi på bästa möjliga sätt se till att konkurrensneutraliteten förverkligas.

Rehula tillbakavisar också påståendet om att den föreslagna modellen skulle leda till ökad ojämlikhet inom vården.

- Den valfrihetsmodell som regeringen gått in för kommer att bidra till att minska på välfärdsklyftorna i fråga om tillgången på tjänster, intygar ministern.

Tidtabellen kan variera

Vad tidtabellen för det fria vårdvalet beträffar säger Rehula att man inom regeringen har kommit överens om att tillåta små variationer mellan landskapen. Utgångspunkten är att valfriheten träder i kraft år 2019.

Landskap som har kommit långt med planering ska ändå ha möjlighet att sätta igång tidigare, medan landskap som släpar efter ska få mer tid på sig om det finns vägande skäl för det, säger ministern.

Läs mera:

Oppositionen: Regeringen leker med människors hälsa och välfärd

Oppositionspartierna ger inte mycket för omsorgsminister Juha Rehulas C löften om bättre och jämlikare vård i framtiden. Regeringen leker med människors hälsa och välfärd, säger interpellationens första undertecknare Tuula Haatainen (SDP).