Hoppa till huvudinnehåll

Unga vuxna vill spendera mer tid på sommarstugan

Hus i skärgård.
Fritidsbostad på Aspö. Hus i skärgård. Bild: Yle/ Nora Engström aspö

Unga vuxna vill spendera mer tid på stugorna i framtiden. Det framkommer i en utredning som Jord- och skogsbruksministeriet och Skärgårdsdelegationen har gjort.

Utredningen gjordes med hjälp av enkäter som riktades dels till stugägare, dels till unga vuxna i åldern 25-45. 2000 stugägare och 2000 unga vuxna i åldern 25-45 kontaktades. Syftet med utredningen är att skapa en bild av hur fritidsboendet ser ut de närmaste 15 åren. Enligt utredningen är bra stugunderhåll och fungerande generationsskiften viktiga för de kommuner där stugorna finns.

På enkäten som riktades till stugägare svarade 790 personer och på enkäten som riktades till unga vuxna 341. Svarsprocenterna var därmed 40 respektive 17 procent. Enligt enkäterna trodde 82 procent av de unga vuxna och 84 procent av stugägarna att fritidsboendet kommer att behålla sin popularitet också i framtiden.

Trots det höll 33 procent av de unga och 35 procent av stugägarna med om påståendet att fritidsboendet kommer att minska i framtiden, på grund av alternativa sätt att tillbringa sin fritid som är mindre bindande och arbetskrävande.

70 procent av de unga vuxna trodde att tiden de tillbringar på fritidsbostäder kommer att öka fram till 2030. De tror att majoriteten av stugorna i framtiden kommer att vara hyresstugor och gemensamt ägda stugor.

I utredningen konstateras det sannolikt att mängden pengar som används på stugliv kommer att växa fram till 2030. Utifrån resultaten framförs fem utvecklingsförslag, som rör bland annat en ökning av mängden byggnadsrätter och statliga stöd för att få igång reparationer av stugor. Utredningen har överlämnats åt jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Finland är proportionellt sett det land i Europa där det finns flest sommarstugor. Enligt rapporten fanns det år 2016 600 000 fritidsbostäder i Finland. Sammanlagt spenderar finländarna 6,2 miljarder euro på sitt fritidsboende per år.

Sommarstuga i Sahalahti
Sommarstuga. Sommarstuga i Sahalahti Bild: Arja Lento/Yle strandstuga

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland