Hoppa till huvudinnehåll

Unik batteriforskning i Karleby

Batteritestning på Centria.
Batteritestning på Centria. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Centria yrkeshögskola,batterier,kemi,kemisk industri,laboratorium

På yrkeshögskolan Centria och Karleby universitetscenter Chydenius forskar man i kemi och batterier. Där finns också landets enda torra forskningslaboratorium och man samarbetar tätt med industrin.

I Karleby har man länge jobbat och forskat inom kemi. Det faller sig naturligt på en ort som har Nordens största koncentration av oorganisk kemi-industri säger Centrias utvecklingsdirektör Lasse Jansson.

Över 80 företag inom kemi sysselsätter fler än 2000 personer och man har investerat över 100 miljoner euro.

- Vi samarbetar tätt med företagen, de är med i alla våra projekt, säger Jansson.

Juho Välikangar och Lasse Jansson.
Juho Välikangas och Lasse Jansson. Juho Välikangar och Lasse Jansson. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén lasse jansson

Unikt laboratorium

Totalt forskar drygt 40 personer i kemi, en del av dem i batterier. Nere i Centrias källare står laboratorierna på rad.

De har kostat miljoner och bekostats med medel från EU:s strukturfonder. Ett nytt laboratorium bli klart i sommar.

Medan man på andra universitet i Finland får nöja sig med att arbeta i dragskåp så finns det i Karleby ett torrt laboratorium för batteriforskning. Dit tar man sig genom luftslussar.

- Det här är ganska unikt. Vi har stora torkar uppe på taket för att torka luften och driftskostnaderna är ganska höga. Fukt i luften förstör tillverkningen av batterier, säger Lasse Jansson.

Egentligen är man mera intresserad av kemin och råmaterialen bakom batterier. Men ändå bygger man både knappcellsbatterier och påsbatterier manuellt.

- Man kan inte kemiskt eller fysikaliskt analysera materialet utan att tillverka ett batteri som man laddar och urladdar, säger Lasse Jansson.

I laboratoriet kan man samtidigt testa 64 batterier och testerna kan pågå i en månad. Man kan också testa batterierna i olika temperaturer ner till - 20 grader.

- Vi testar oftast 1000 cykler alltså laddar vi i och ur batterierna 1000 gånger, på så sätt kan vi jämföra olika material och utveckla dem, säger Juho Välikangas som är projektforskare på universitetscentret Chydenius.

Batteritestning.
Här testas knappcellsbatterier. Batteritestning. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén batterier,dopning (kemisk process),forskning,batterier

Litium

Till batterier behöver man litium och det är hart när omöjligt att prata batterier och litiumkarbonat i Karleby utan att nämna Keliber och företagets planer på att öppna gruva i Kaustby.

- Ja, vi har gemensamma projekt med Keliber och visst är företaget intressant med tanke på vår forskning. det fördjupar vår forskning och vi hoppas att produktionen kommer igång, säger Välikangas.

Kelibers målsättning är att tillverka en långt förädlad produkt. Spodumenkoncentrat kostar 600 USD per ton medan utvunnet litiumkarbonat är värt över 10 000 USD per ton.

En batterifabrik i Finland skulle vara en högvinst för Keliber och bolaget har förenat sig med Vasa stad i försöket att locka Teslas batterifabrik till staden.

Kelibers vd Pertti Lamberg lyfter bland annat fram just batteriforskningen och kobolt som tillverkas i Karleby som trumfkort tillsammans med teknologin och energibolagen i Vasa.

- Jovisst skulle det vara bra med en batterifabrik och det skulle också ge många arbetsplatser, säger Välikangas.

Och blir det inte Tesla så finns det ju andra möjligheter. Svenska Northvolt vill bygga en batterifabrik någonstans i Norden och ett av förslagen till placeringsort är Karleby.

Batterifabriken skulle skapa 3 000 direkta jobb och indirekt kunde fabriken ge 10 000 jobb.

- Vi har ju kemiindustrin och kemiforskningen och utbildningen och Vasa har sin styrka i energiklustret. Vem vet om en batterifabrik blir verklighet en vacker dag, säger Lasse Jansson.

Karlebys utvecklingsdirektör Jonne Sandberg säger att beroende var i Finland Tesla skulle slå sig ner kunde laboratoriet på Centria tjäna deras behov.

Det har talats om att Karlebyområdet kunde bli en litiumprovins.

Påsbatteri.
Ett påsbatteri. Påsbatteri. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén batterier,Centria yrkeshögskola,karleby universitetscenter chydenius

Kan det här bli något stort?

- Ja, vem vet om det förverkligas. Åtminstone på kort sikt kan jag inte se att det skulle komma någon kemikalie eller något material som skulle ersätta litiumet, det är överlägset för tillfället. Helt i en särklass jämfört med traditionella batterier, säger Lasse Jansson.

Chemtec.
Kemplant. Chemtec. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Centria yrkeshögskola,chemtec

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten