Hoppa till huvudinnehåll

Vet du vad ditt barn dricker?

Dagisbarn äter mellanmål.
Dagisbarn äter mellanmål. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik dagsmark daghem

I de flesta svenskspråkiga daghem, förskolor och skolor kan barnen välja mellan mjölk, vatten och surmjölk i samband med måltiderna. Ibland serveras även juice, hemgjord saft eller kakaodrycker till frukost. Det kan variera stort mellan till exempel daghem och daghem, liksom vem som bestämmer om barnens mat och dryck.

En intern förfrågan bland småbarnsföräldrar inom Svenska Yle visade, att det finns olika kutym vid daghem och skolor när det gäller barnens möjligheter att självmant välja dryck i samband med måltiderna. Några medarbetare blev upprörda över att andras barn tvingades dricka mjölk, medan andra hade diskuterat praxis med personalen och kommit överens förfarandet gällande de egna barnen. Diskussionen avslöjade att det råder olika kutym vid olika enheter, till och med inom samma stad eller kommun.

Därför beslöt Vega Dag att fråga vilka drycker och mejeriprodukter barn i de svenskspråkiga daghemmen, förskolorna och lågstadierna får samt vilken praxis som råder, det vill säga vem bestämmer och varför.

Ett modernt kök med gröna och vita skåpdörrar.
Ett modernt kök med gröna och vita skåpdörrar. Bild: Yle/Juho Karlsson daghem,Närpes,Österbotten,barnvårdsarbete,skogsdungens daghem

Vi skickade ut en enkät till cirka 600 mottagare. Vi fick sammanlagt 150 svar, med en fin spridning från Lovisa i öst till Karleby i norr. Bland de svarande finns även personer som är föreståndare för flera daghem och kosthållschefer med ansvar för flera skolor.

Kortfattat visar svaren att barnen dricker mest mjölk och vatten, sedan surmjölk. Övriga populära mejeriprodukter är smör, ost och yoghurt. Enkäten visar också att det i huvudsak är föräldrarna eller barnen som själva väljer vad de vill dricka till måltiderna.

Föräldrarna bestämmer om barnen dricker mjölk eller vatten, men inte vilken mjölk. Den är alltid fettfri.

Enkätsvaren visar dessutom att ansvaret för besluten om och inköpen av barnens måltidsdrycker kan vara fördelat på många personer och instanser. Beslut fattas av enhetens personal, kommunens kosthållschef, centralkökets personal och/eller matleverantören.

Vissa enheter fattar självständiga beslut i samråd med föräldrarna och barnen, medan andra följer kommuners rekommendationer och upphandlingsdirektiv mera bokstavligt. I svaren kan man även utläsa en viss misströstan mot att handlingsutrymmet för att påverka bespisningen är begränsad.

Statens skolmjölksprogram styr förstås användningen av sådana mjölkprodukter som är stödberättigade!

Vi önskar att vi kunde servera ekologisk mjölk.

Föräldrarna bestämmer om det är mjölk eller vatten som barnet dricker, men de kan inte påverka vilken mjölk. Den är alltid fettfri.

Det hör till arbetet och pedagogiken att uppmuntra och inspirera till ett öppet sinne gällande mat och smaker. Fettfritt och margarindirektiv är inte alltid enkla att motivera, men de binder oss.

Liten flicka dricker mjölk ur ett glas.
Liten flicka dricker mjölk ur ett glas. Bild: Yle/Berislav Jurisic komjölk,flickor,drycker

Vad dricker barnen till maten?

I så gott som varje daghem, förskola och skola serveras dagligen mjölk (98,7%) och vatten (94,6%). Mjölken är fettfri, med låg fetthalt eller laktosfri för allergiker samt i något fall ekologisk.

Surmjölk förekommer i hälften av alla enheter. I drygt en femtedel (22,1%) av daghem och skolor kan barnen också välja växtmjölk, i vissa fall endast med föräldrars samtycke eller mot läkarintyg. I enstaka fall bjuds det på hemgjord saft, kakaodrycker och juice i samband med frukosten.

Förutom ovannämnda drycker serveras yoghurt i samband med mellanmål till knappa hälften (40,3%) av barnen.

Smör eller margarin (74,5%) och ost (69,8%) är de vanligaste mejeriprodukterna vid sidan om mjölk, surmjölk och yoghurt. I vissa enheter serveras ost några gånger i veckan, då som pålägg till bröd i samband med sopprätter. Enstaka daghem och skolor har ibland kvarg och grynost på menyn. I ett fall bjöds barnen på äggsmör och grynost till pirog och i ett fall på fetaost.

Pojke dricker surmjölk.
Pojke dricker surmjölk. Bild: Yle/Berislav Jurisic komjölk,drycker,daghem,förskolan,pojkar,surmjölk,surmjölk

Vem bestämmer vilka drycker som köps?

Ansvaret för inköp av livsmedel kan variera stort i olika kommuner och städer. I vissa fall är det personalen, i andra kommunens kosthållschef (tekniska verket) eller matleverantören.

Det är i första hand kommunernas och statens kostrekommendationer (60,4 %) som styr vilka måltidsdrycker och mejeriprodukter som skall köpas in till daghem och skolor. Själva upphandlingen och distributionen sker främst genom kommunens eller stadens kosthållschef eller centralkök.

Det är staden och matleverantören som bestämmer vad som serveras. Smöret betalar skolan själv.

Vi dricker den mjölk som kommunen serverar. Vi har inte valt själv, utan den mjölk som severas bestäms någon annanstans.

Skolan tillfrågas nog inte. Detta är vad som serveras och bestäms av intern service/ kosthållssidan.

En sjättedel av de svarande (16,8 %) uppger att besluten om inköp fattas självständigt inom enheterna. En tiondel (10,1 %) uppgav att besluten fattas av en tredje part, till exempel den matleverantör som kommunen eller staden ingått avtal med.

I Esbo är det Esbo catering som planerar måltiderna och dess innehåll, gäller även måltidsdryckerna.

Några gånger i veckan ordnar rikssvenska Yvonne Leipsalu frivilligt en öppen förskola i svenska församlingens lokaler. Här samlas föräldrar och barn för att snacka svenska och fika tillsammans. En sångstund med svenska barnvisor finns alltid med i program
Några gånger i veckan ordnar rikssvenska Yvonne Leipsalu frivilligt en öppen förskola i svenska församlingens lokaler. Här samlas föräldrar och barn för att snacka svenska och fika tillsammans. En sångstund med svenska barnvisor finns alltid med i program Bild: Yle / Jenny Blomqvist yvonne leipsalu

Vem bestämmer vilka drycker barnen får dricka?

I de flesta fall bestämmer barnen (30,2 %) och/eller föräldrarna (34,9 %) vad barnen dricker i samband med måltiderna, ofta tillsammans med personalen (24,8 %).

Barnen väljer av det utbud vi har (barn med specialdieter handleds av personal) under övervakning.

Personalen rekommenderar mjölk. Diskuteras med vårdnadshavare och elev.

Jag tycker det är viktigt att barnen också har möjliget att välja dricka vatten vid maten.

Personalen brukar ge ett glas mjölk först, sedan får barnen bestämma om de vill ha vatten.

En tiondel (10,1 %) av daghemmen och skolorna uppger att personalen bestämmer vad får barnen dricker. I de fall personalen bestämmer sker det lika ofta på basis av kommunens rekommendationer som rådande praxis. I ett enda fall bestämmer serviceproducenten om vad barnen får dricka.

Personalen brukar ge ett glas mjölk först, sedan får barnen bestämma om de vill ha vatten. Barnen ber dagilgen om vatten då de t ex är ute och blir törstiga. Då får de det.

Maten kommer från skolan, men vi har kommit överens om att mjölk är det som gäller.

Om ingen diskussion förts med föräldrar så dricker barnen i regel mjölk.

Växtdrycker i en köpvagn.
Växtdrycker i en köpvagn. Bild: Svenska Yle / Leo Gammals drycker,vegetariska produkter,Sojaböna,sojaprodukter,Macadamiasläktet,nötter,kokos,havre,mandel

Mjölk dricks i stort sett lika mycket (69,1 %) som för två år sedan. I en knapp tiondel (9,4 %) av svaren ansåg man att konsumtionen har minskat, men samtidigt ser man en liten ökning i konsumtionen av laktosfri mjölk och växtmjölk.

Huvudsakligen dricker barnen mjölk vid alla måltider. Oftast är det på grund av magbesvär då föräldrarna ber oss bjuda på bara vatten.

Flera barn dricker vatten nu jämfört med hur det var förr när alla drack mjölk. Sen har ju antalet ris- eller havremjölk ökat. Förr fanns det knappt någon som drack "special"mjölk, men nu finns det en i nästan varje grupp.

De som behöver dricka någon annan typ av mjölk får ju naturligtvis den sorts mjölk de behöver. Andra barn är inte intresserade av att dricka av de olika dietmjölksorterna och erbjuds inte heller dessa.

En skål med yoghurt och jordgubbar.
En skål med yoghurt och jordgubbar. Bild: Yle/Monica Forssell yoghurt,jordgubbar

Oroliga för sockret

Sockerhalten i yoghurtar och safter väckte starka reaktioner bland de svarande, Vissa daghem uppger sig ha blivit sockersmarta, andra serverar saft eller läskedrycker endast vid festliga tillfällen som infaller en-två gånger om året.

Vid vår enhet serveras inte saftsoppor eller saft i samband med måltiderna. Varken vid lunch eller mellanmål. Vi har gjort ett medvetet val att själva tillreda morgonmål och mellanmål och försöker servera en så hälsosam och mångsidig kost som möjligt. Lunchen får vi från ett storkök.

Kimitoöns kommun har gått in för att minska på sockermängden i de måltider vi serverar. Köket gör till exempel sin egen yoghurt på bär och naturell yoghurt. Det serveras bär till gröten istället för sylt.

Det är positivt att de smaksatta yoghurtprodukterna tagits bort eller reducerats till produkter med mindre socker.