Hoppa till huvudinnehåll

Den här Lovisaskogen kan stå kvar för evigt

En stig som slingrar sig uppåt
En stig som slingrar sig uppåt Bild: Yle/Lone Widestam Lovisa,stig,rötter

Den skogsbevuxna kullen strax utanför Lovisa centrum är inte stor men åsskogen med den gamla orörda tallskogen och den hotade kattfoten är sällsynt.

Bryggeribackens skog ligger på mindre än en kilometers avstånd nordväst från Lovisa kyrka, strax intill travbanan. Den skogsbevuxna kullen är på 1,35 hektar och Lovisa vill nu freda skogen.

Stig uppför åsen.
Stigen uppför åsen. Stig uppför åsen. Bild: Yle/Lone Widestam stigar,bryggeribackens skog

Bryggeribacken har tidigare ingått i en större åskedja. Nu är kullen till största delen beklädd med tallar. Eftersom jordmånen är sandig och torr stortrivs tallen här.

- Många av tallarna har sköldbark som visar att tallen har en hög ålder. Här finns också en svamp som heter tallticka som är en indikator på att det handlar om riktigt gamla tallar, berättar Heidi Lyytikäinen som är miljövårdssekreterare i Lovisa stad.

En tallticka på en tall
Tallticka. En tallticka på en tall Bild: Yle/Lone Widestam Tall (Träd),svampar,tallticka

En tall fotograferad nerifrån och uppåt så att en massa gamla kvistar syns i toppen av tallen.
Troll eller tall? En tall fotograferad nerifrån och uppåt så att en massa gamla kvistar syns i toppen av tallen. Bild: Yle/Lone Widestam Tall (Träd),grenar

De åsar som påträffats i Lovisa centrum kännetecknas av ett stenigt ytlager. Också på Bryggeribacken kryllar det av mossbeklädda stenar i olika storlekar. Det är antagligen också tack vare de många stenarna som skogen har bevarats i så gott som naturtillstånd.

- Det har varit för krångligt att komma hit med maskiner och hugga bort tallarna, därför har skogen fått stå orörd, säger Lyytikäinen.

En massa mossbeklädda stenar
Här är det lätt att leka inte-röra-marken. En massa mossbeklädda stenar Bild: Yle/Lone Widestam sten,stenar (naturligt objekt),skogar,skog

Glad att skogen bevaras

Längs med Gislomvägen går en dam på promenad med sin hund. Haren som låg på lur bakom en sten skuttar snabbt vidare in i skogen.

- Jag går dagligen här och rastar min hund. Jag ser ofta många vilda djur här, en dag såg jag till och med en grävling i skogen, berättar damen som vill vara anonym.

Hon är jätteglad för att skogen nu skall bevaras och hoppas på att den blir fridlyst. För bara några år sedan var skogen mycket större, fastän det nu bara finns en liten plätt kvar så är det bättre än ingenting.

- Den måste få finnas kvar, säger hon.

Ett gammalt träd med hål i
Ett gammalt träd med hål i Bild: Yle/Lone Widestam skogar,träd,bryggeribackens skog

Kan bli fridlyst ännu i år

På måndagskvällen fick förslaget grönt ljus av stadsstyrelsen. Nu ska stadsfullmäktige säga sitt och sedan går ansökan vidare till NTM-centralen som i sin tur behandlar ärendet som en vanlig fredningsansökan.

- Vi borde få ett beslut ännu under det här året, säger Lyytikäinen.

Mossbeklädda stenar
Grönt är skönt. Mossbeklädda stenar Bild: Yle/Lone Widestam skogar,sten,bryggeribackens skog

Redan 2010 då delgeneralplanen för området gjordes fastställdes det att Bryggeribackens skog ska reserveras för naturskyddsområde.

Men det är först nu, då miljöministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet har inlett en kampanj där de till ära av jubileumsåret för Finlands självständighet vill uppmuntra markägare att inrätta naturskyddsområden på sina marker som ärendet fått ny fart.

Orörd skog

Trots att det handlar om en liten areal så finns det ändå flera olika typer av skog på kullen.

- På sydsluttningen är skogen kargare jämfört med nordsluttningen. Här finns också lite lundartad skog och det beror på att här finns ett grundvattenpåverkat område som gör att vegetationen är frodigare, berättar Lyytikäinen.

Heidi Lyytikäinen sitter på en mossbeklädd sten
Heidi Lyytikäinen trivs i skogen. Heidi Lyytikäinen sitter på en mossbeklädd sten Bild: Yle/Lone Widestam lyytikäinen

Stigen slingrar sig upp på åsen förbi den ena mossbeklädda stenen efter den andra. Blickar man upp mot himlen ser man tallens krokiga grenar.

Men väl uppe på åsen får skogen ett abrupt slut. Här har åsen grävts upp och där finns nu en sandig, brant sluttning som leder ner mot ett industriområde.

Inte precis den syn man helst önskar sig då man är ute på skogspromenad.

Gränsen mellan skogen och industriområde. Skog och sand.
Gränsen mellan det vackra och det mindre vackra. Gränsen mellan skogen och industriområde. Skog och sand. Bild: Yle/Lone Widestam bryggeribackens skog

Här vid den så kallade gränsen växer den hotade kattfoten som är en torrängsart.
En karta som visar var Bryggeribackens skog finns. Nordväst om Lovisa centrum.
Bryggeribackens skog är på gångavstång från Lovisa centrum En karta som visar var Bryggeribackens skog finns. Nordväst om Lovisa centrum. Bild: Google bryggeribacken