Hoppa till huvudinnehåll

Industriområde i Vikby klart för inflyttning

En arkitektskiss av gateway park. Området består främst av stora industrilokaler och en huvudväg.
En arkitektskiss av gateway park. Området består främst av stora industrilokaler och en huvudväg. En arkitektskiss av gateway park. Området består främst av stora industrilokaler och en huvudväg. Bild: WasaGroup Vikby,Industriområde,korsholm

Området ligger intill det befintliga industriområdet, på ett 47 hektar stort område vid korsningen mellan motorvägen och riksväg 8. Korsholms kommun och WasaGroup hoppas locka internationella företag.

Det hela har gått fort. Ännu för ett år sedan fanns det bara skog på området som ligger där riksåttan och motorvägen korsar varandra. Korsholms kommun har investerat en dryg miljon euro på kommuntekniken och vägarna på området, som kommer att kallas för Gateway Park.

Industriområdsprojektet görs i samarbete med koncernen WasaGroup.

- Det blir ett industriområde som vi försöker få att bli så högklassigt som möjligt. Här kommer det att finnas både industriföretag och handelsföretag, säger Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör på Korsholms kommun.

Den största tomten är till för industriell verksamhet. WasaGroups vision är att det kan bildas synergieffekter mellan företagen som verkar där, ett samarbete där alla företag kan dra nytta av varandra.

- Vi har ett avtal med WasaGroup och de har ett bättre nätverk att hitta, både nationellt som internationellt, såna företag som skulle passa in på området. Vi betonar att vi vill ha högklassiga företag så att vi kan få ett fint industriområde, säger Alaviitala.

Enligt WasaGroups försäljningschef Petteri Saarinen, vill man inte att gäster ska behöva köra förbi en bilskrot för att komma in på industriområdet.

- Även om det inte är något fel på bilskrotsföretagare, det handlar inte om snobberi, säger Saarinen.

Inget nytt Stenhaga

Landskapsplanen begränsar tomten som är avsedd för handel. Det behöver vara en verksamhet som kräver stora ytor för varor, exempelvis försäljning av stora maskiner. Alaviitala talar också om företag som främst sysslar med internetförsäljning.

- Vi är bundna av landskapsplanen. Vi kan inte göra det till ett område med många stora handelsföretag. Tyvärr är vi begränsade på det sättet.

Området är nu så pass klart att man letar efter företag. En rad med potentiella företagare finns redan, men man vill inte säga vilka.

- Planen är godkänd, vägarna och infrastrukturen är byggd. Nu ska vi bara hitta de som ska verka där och lämna in bygglov, säger Alaviitala.

Sporrar varandra

Området är stort och det lär ta tiotals år innan alla tomter är utnyttjade. Tomterna saluförs med hjälp av WasaGroup, och kommunen betalar inte någonting för marknadsföringen. WasaGroups intresse ligger i att marknadsföra området så att de ska få bygga lokaler. Kommunen äger fortsättningsvis marken.

Avtalet är uppbyggt kring en sorts morot som ska sporra såväl kommunen som koncernen WasaGroup att få igång verksamheten i Vikby.

- Med jämna mellanrum träffas WasaGroup och kommunen och ser över vilka tomter som är sålda eller reserverade, och så delar vi upp resten. Kommunen ska alltid ha hälften av de tillgängliga tomterna. Tanken är att det ska fungera som en sorts blåslampa, den som är aktiv och får dit fler företag kommer också att ha mer att sälja, säger Alaviitala.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten