Hoppa till huvudinnehåll

Stor potential för biogasanläggning i Närpes

Ari Haapanen står bredvid en reklamskylt om biogas.
Ari Haapanen bredvid reklam för biogas Ari Haapanen står bredvid en reklamskylt om biogas. Bild: Yle/Juho Karlsson biogas,Närpes,Österbotten,Vasa universitet,ari haapanen

Forskaren Ari Haapanen på Vasa universitet ser stora möjligheter i att använda biogasenergi i Sydösterbotten och speciellt i Närpes.

- Biogasen är en av de förnybara energifomerna som är lätt att ta till vara och producera på landsbygden. Jordbruket har en stark ställning här och det finns mycket växthusproduktion, åkerproduktion och djuruppfödning vars restprodukter man kan ta till vara och producera gas av, säger Haapanen.

Haapanen deltog på onsdag i ett biogasevenemang i Närpes, där möjligheterna till biogas på landsbygden diskuterades. Haapanen är delaktig i ett projekt på Vasa universitet vars mål är att undersöka möjligheterna att utvidga produktionen av biogas i Österbotten.

Speciellt inom trafiken är biogasen ännu i barnsben i Finland. Bland annat Sverige ligger långt före Finland på den punkten. I Finland finns kring 2 000 bilar som går på biogas, medan antalet gasbilar i Sverige ligger mellan 50 000 och 60 000.

Enligt Haapanen förbrukar motorfordonen i Närpes över 207 000 MWh energi årligen, vilket motsvarar 21 miljoner liter bränsle. En biogasanläggning med ett upptagningsområde på 15 km från Närpes centrum skulle kunna producera den mängd energi som bilarna i Närpes förbrukar årligen.

Staden positiv till biogas

Enligt Edd Grahn, teknisk direktör på Närpes stad, vill man inom staden satsa på förnybar energi. Bland annat använder man sig redan av solpaneler på taken till vissa nybyggda byggnader. Även biogas är ett intressant alternativ.

Edd Grahn bredvid en biogasbil.
Edd Grahn Edd Grahn bredvid en biogasbil. Bild: Yle/Juho Karlsson Närpes,Österbotten,biogas,edd grahn

- Jag tycker det är helt okej, speciellt då vi har mycket sådant material som vi själva kan tillverka det här av. Det är ju bättre då att det kan användas som energi än att det körs någonstans och får ruttna för egen maskin, konstaterar Grahn.

Det finns dessutom redan planer på en egen biogasanläggning i staden.

- Det som vi har på gång och som vi hela tiden jobbar med är en rötningsanläggning. Det börjar finnas behov av att köra till exempel växthusavfall och annat som går att göra gas av till en anläggning och en sådan måste vi ha byggt så småningom. Det är allt i sin linda ännu, men kanske det snart tar någon sorts form och man kommer igång med det.

Grahn tror ändå inte att biogasen helt och hållet kan ersätta andra ernergikällor.

- Det har jag svårt att tro, vi har inte så stora mängder av det här avfallet så att man skulle kunna producera så mycket. Om man tänker på bioenergi så är det kanske skogsmaterial vi har i större mängder. Det här är nog närmast ett komplement.