Hoppa till huvudinnehåll

Fler pensionärer vill in i politiken

Pensionärer motionerar i en gymnastiksal.
Pensionärer motionerar i en gymnastiksal. Bild: Yle/Hanna Othman Kommunalvalet 2017

Sedan förra kommunalvalet har antalet kandidater minskat med nästan 4000, och de som ställer upp är äldre. Medelåldern bland kandidaterna i hela landet har stigit med ett år från 49 år till 50 år.

Den här utvecklingen märks speciellt bland kandidater under 35 år och över 65. I årets kommunalval ställer färre yngre kandidater och fler äldre upp än i förra valet.

Det finns ändå kommuner där medelåldern har sjunkit, Närpes är en sådan kommun. Där har medelåldern sjunkit med fyra år, från 49 till 45 år, vilket är mest i hela landet.

Det allra yngsta startfältet finns i Halsua i Mellersta Österbotten, där medelåldern är 42 år. I Puumala i Södra Savolax är medelåldern högst, 57 år.

Hela valets äldste kandidat är 97-årige Paavo V. Suominen, Sannfinländare från Tammerfors.

Pensionärerna ökar mest

Speciellt i Åboland ökar antalet pensionerade kommunalvalskandidater. På Kimitoön ställde sex pensionärer upp i kommunalvalet år 2012 och i år är de 12 stycken. I procent är ökningen den största i Svenskfinland. I Pargas har antalet pensionärer ökat från 12 till 20 och i Åbo från 36 till 57.

Den största procentuella minskningen bland pensionerade kandidater skedde i Grankulla, där antalet mer än halverades.

Med hjälp av sökrutan kan du se läget i din kommun. Den interaktiva grafiken visar förändringen i antalet pensionärer (blå) och antalet personer vars yrke har att göra med vård (röd) eller bildning (orange) från valet 2012 till valet 2017..

Skriv namnet på en kommun:


En som gör comeback i lokalpolitiken är pensionären och veteranpolitikern Jan-Erik Enestam (SFP).

- I Åboland har vi fler invånare som är 65+ än genomsnittet i övriga landet och det återspeglas naturligtvis i kandidatuppställningen. Om samma människor ställer upp i år som förra gången har de dessutom blivit fyra år äldre, säger Enestam till Kommuntorget.

Jan-Erik Enestam anser att Vasa har mer att tjäna på en kommunsammanslagning.
Jan-Erik Enestam Jan-Erik Enestam anser att Vasa har mer att tjäna på en kommunsammanslagning. Bild: Yle/Joni Kyheröinen kommunutredare

Vårdreformen har inte påverkat yrkena bland kandidaterna

I och med den planerade vårdreformen kommer beslut om vårdfrågor att flytta från kommunerna till landskapen. Det kommunfullmäktige som nu väljs kommer att ha mindre att säga till om i vårdfrågor. Det här märks ändå inte i kandidatuppställningen.

De som arbetar inom vården utgör cirka 11 procent av alla kandidater (de var 9,8 procent i förra valet). De som arbetar med bildning är drygt 8 procent (ingen ändring sedan 2012). På nationell nivå märks vårdreformen inte i kandidatuppställningen. Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom på Kommunförbundet ser positivt på det.

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne Pekola-Sjöblom är forskningschef på Kommunförbundet Marianne Pekola-Sjöblom Bild: Kommunförbundet Västnyland,kommunförbundet

- Vi önskar förstås att möjligast många olika yrkesgrupper ställer upp i valet. Människor inom både vård- och utbildningssektorn arbetar med frågor som är väldigt nära kommuninvånarna, och känner till läget i deras vardag bra.

Enligt Pekola-Sjöbloms är den privata sektorn är ofta starkast representerad bland kandidaterna, medan studerande och arbetslösa är underrepresenterade.

- Det är positivt om siffrorna visar att flera yrkesgrupper är representerade bland kandidaterna, säger hon.

Så gjorde vi

  • Informationen om kandidatenas yrke är den de själva uppgett i kandidatuppställningstabellerna som Justitiemministeriet ger ut.
  • Kandidaterna uppger sitt yrke som fritt formulerad text i tabellen. Vi har gjort en grov indelning av yrken, där vi med hjälp av nyckelord sorterat kandidater i kategorierna: Pensionärer, Vård, Utbildning (inkl. barndagvård, skolor och bibliotek) och Övriga.
  • Varje kandidat finns endast i en kategori. Sorteringen har gjorts så att alla pensionärer finns med i pensionärsgruppen. Det betyder alla som titulerat sig med flera titlar, till exempel “rektor, pensionär” endast finns i kategorin pensionärer.
  • Listan på alla yrken finns här. Yrkestitlarna är de som kandidaterna uppgett.

Läs mer: Enestam: Pensionärer har tid och kompetens

Ytterligare skribent: Julius Uusikylä/Kommuntorget
Artikeln är ett resultat av ett samarbete mellan Svenska Yle och Kommuntorget

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val