Hoppa till huvudinnehåll

"Raseborgskandidaterna går som katten kring het gröt i skolfrågan"

Elever i Bromarv skola.
Bromarv skola har funnits på listan över nedläggningshotade skolor i Raseborg. Elever i Bromarv skola. Bild: Yle/Linus Westerlund klassrum,Bromarv,Raseborg,elever

Valdebatten kring skolnätet i Raseborg har varit en besvikelse. Kandidaternas åsikter är diffusa och många vågar inte ge tuffa besked. Det tycker föräldrar runt om i kommunen.

- Jag tycker valdebatten har varit väldigt lam. På lokal nivå finns det mycket diffusa löften och man lovar guld och gröna skogar, men ingenting konkret, säger Matias Kaihovirta som har barn i Katarinaskolan i centrum av Karis.

Katarinaskolan i Karis.
Katarinaskolan behöver mera utrymme. Katarinaskolan i Karis. Bild: Yle/Petra Thilman Raseborg,Karis,skolbyggnad,skolor (läroinrättningar),skolan (fenomen),skolbyggnader,Västnyland

Han menar att ingen kandidat vågar gå ut med ett tufft besked om att skolor måste läggas ner eftersom röster i så fall går förlorade. Därför har diskussionen inför kommunalvalet blivit vag.

- Man har gått som katten kring het gröt när det gäller skolnätet och skolornas framtid i Raseborg, säger han. Jag skulle vilja höra konkreta besked om hur man tycker att Raseborgs skolnät ska se ut på längre sikt, över flera valperioder.

Allt stampar på stället

Katarinaskolan hör till de skolor som får betydligt fler elever om små skolor stängs i kommunen. Det medför också problem som måste lösas, säger Matias Kaihovirta. Skolan lider redan nu av utrymmesbrist och hösten 2017 börjar en rekordstor grupp förstaklassare i skolan. Därför behövs det långsiktig planering.

- Allt står nu på stället. Frågan är om Katarinskolan ska få pengar för att renovera och sanera sina lokaler och utveckla skolfastigheten.

Historikern Matias Kaihovirta tilldelades ett pris på 12 000 euro för sin doktorsavhandling om Billnäs bruk.
Matias Kaihovirta. Historikern Matias Kaihovirta tilldelades ett pris på 12 000 euro för sin doktorsavhandling om Billnäs bruk. Bild: Yle / Christopher Marins billnäs bruk,Åbo Akademi,doktorsavhandlingar

Samtidigt säger han att föräldrarna och invånarna har ett ansvar att kräva svar av kandidaterna. Själv är han ordförande för Hem och skola i Katarinaskolan och han medger att föreningen hade kunnat vara aktivare inför kommunalvalet.

- Vi kunde ha bett om mera svar av kandidaterna och ställt dem mera mot väggen.

Mer än löften om högklassig utbildning

Anna Grönlund bor i Bromarv och har aktivt jobbat för att byskolan där ska bevaras. Hon håller med om att diskussionen om skolnätet har varit diffus. Det räcker inte att partier säger att de vill jobba för högklassig utbildning, säger hon.

- Det tar vi som en självklarhet, men vi vill veta vilka skolor det i så fall gäller.

Hon menar också att det är oklart vad partierna egentligen avser då de talar om högklassig utbildning.

En brun skola i trä som är Bromarv skola.
Det går ett tjugotal elever i Bromarv skola. En brun skola i trä som är Bromarv skola. Bild: Yle/Robin Lindberg bromarv skola

Klarare åsikt på partinivå efterlyses

Anna Grönlund upplever att många enskilda kandidater har en åsikt för eller emot att stänga små skolor. Men hon skulle gärna ha sett att partierna som helhet hade tagit klarare ställning till frågan.

- Jag är lite besviken på vissa partier som helt klart skulle kunna ta ett gemensamt beslut att bevara små skolor. Jag tror att skolnätet är en så stor fråga att många drar sig för att diskutera den inför valet.

Anna Grönlund
Anna Grönlund. Anna Grönlund Bild: Yle/Linus Westerlund Raseborg,Bromarv,grönlund

Svårt att hitta lämplig kandidat

Billnäs skola nära Karis centrum hör också till de skolor som har nämnts då skolstängningar har diskuterats. Maria Pettersson har barn i skolan och säger att skolornas framtid i Raseborg är huvudfrågan för hennes del i det här kommunalvalet.

Men det har inte varit speciellt lätt att hitta en kandidat att rösta på, säger hon.

- Det har krävt att man läser på själv och pratar med politiker. Men det har inte varit så himla lätt.

Debatten har blivit bättre

Hon upplever att det har varit ganska tyst kring skolfrågan i valdebatten, även om det har blivit lite mera diskussion den senaste tiden.

- Tidigare upplevde jag att locket var på och varken medierna eller politikerna ville lyfta upp debatten.

Billnäs skola i Raseborg
Billnäs skola ligger en bit från Karis centrum. Billnäs skola i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte billnäs skola

Maria Pettersson är ändå glad över att vissa enskilda kandidater den senaste tiden har tagit klar ställning i frågan. Hon saknar inte klarare besked på partinivå i frågan. Däremot tycker hon att det i så fall ska vara klart och tydligt att alla partiets representanter får rösta enligt egen åsikt i frågan.

Skolfrågan tas upp på nytt

Skolorna i Bromarv och Billnäs hör inte till de som är akut stängningshotade. Västerby skola en bit utanför Ekenäs centrum är däremot en av de tre skolor som Raseborgs fullmäktige för ett år sedan beslöt att stänga från och med hösten 2018.

Frågan ska tas upp till behandling på nytt eftersom över 3 000 invånare skrev under ett initiativ som motsätter sig beslutet. För tillfället gör bildningssektorn en ny utredning om skolnätet som ligger som grund för den nya beredningen.

Västerby skola
Västerby skola inledde sin verksamhet år 1893. Västerby skola Bild: Yle/Malin Valtonen västerby skola,Ekenäs

Alexandra Asplund är en av föräldrarna som aktivt har jobbat för att Västerby skola inte ska stängas. Hon tror inte att nuvarande fullmäktige kommer att hinna ta ställning till den nya utredningen.

- Det har inte existerat en valdebatt förrän vi försökte blåsa liv i den förra veckan. Det är som om ingen vill ta ställning till skolstängningarna, säger hon.

Krävt svar av SFP

Alexandra Asplund har främst vänt sig till Raseborgs största parti SFP eftersom många av SFP:s fullmäktigeledamöter röstade för skolstängningarna och partiet initierade också remitteringen av ärendet tillbaka till stadsstyrelsen.

På SFP:s Facebooksda har hon ställt en öppen fråga till kandidaterna om hur de ställer sig till skolstängningarna.

- Man har hört dem som har varit för att skolor ska bevaras. Men de som vill lägga ner skolor har varit ganska tysta. Kanske det beror på att man är rädd för att förlora röster.

Kan kandidaterna hålla vad de lovar?

Samtidigt är hon osäker på om man kan lita på alla kandidater som säger sig vara för att bevara små skolor.

- Jag tror att vissa är för bara för att locka väljare. Jag vet inte om jag vågar lita på alla löften.

För egen del är det ganska klart hur hon tänker rösta.

- Jag vet att jag inte röstar på en kandidat som är för skolstängningar. Jag röstar inte heller på ett parti där det finns sådana kandidater eftersom det då kan komma in någon som är för skolstängningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland