Hoppa till huvudinnehåll

Det blir inga höjda böter - grundlagen stod i vägen

Fartkamera.
Fartkamera. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen böter,ordningsbot,trafikövervakning,Trafiksäkerhetskamera,Polis,körbanor,hastighetsövervakning,bilism,vägtrafik,hastighetsbegränsningar,Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths,trafik

Regeringens planer på att chockhöja böterna begravs. Höjningarna går helt enkelt inte ihop med grundlagen, enligt riksdagens lagutskott.

Regeringen lämnade lagförslaget om höjda böter i februari i fjol. I över ett år kämpade lagutskottet och regeringspartierna med att omformulera lagförslaget så att det skulle kunna godkännas. Vid julen kom regeringen till exempel överens om att böterna inte skulle stiga riktigt så mycket som det ursprungligen var tänkt. Men det räckte inte, lagförslaget hamnade i en återvändsgränd.

Lagutskottets ordförande Kari Tolvanen (saml) säger att utskottet, tillsammans med justitieministern, har beslutat att begrava hela lagförslaget.

- Så länge jag är ordförande i lagutskottet tar jag inte upp det på nytt.

Kari Tolvanen med riksdagshuset i bakgrunden.
Kari Tolvanen Kari Tolvanen med riksdagshuset i bakgrunden. Bild: com.pic. / Mauri Ratilainen / All Over Press Kari Tolvanen,politiker

Enligt Tolvanen föll lagförslaget på exakt det som det hela tiden har kritiserats för.

- Det går inte att höja böterna av enbart fiskala skäl (mera pengar till staten). Det måste finnas något annat intresse också, till exempel att man med höjda böter förbättrar trafiksäkerheten eller minskar brottsligheten överlag. Vi i lagusktotet hittade inget sådant element, trots att vi hörde ett brett spektrum av experter.

Det har redan blivit dyrare att köra för fort

Det var ursprungligen meningen att dagsböterna skulle fördubblas medan ordningsböterna skulle stiga med ungefär en fjärdedel, från mellan 140 och 200 euro till mellan 175 och 285 euro.

Ordningsböterna fördubblades redan hösten 2015. Ännu sommaren 2015 kom den som fick en ordningsbot för överhastighet undan med böter på mellan 70 och 115 euro.

Strax innan jul kom regeringen överens om en lite mindre höjning av böterna, ungefär 20 procent, men inte heller det gick ihop med grundlagen.

Målsättningen i regeringsprogrammet var att få in över 50 miljoner euro till per år i statskassan genom att höja böterna. Några sådana summor blir det inte tal om nu, men statens intäkter har trots allt redan ökat tack vare de höjda ordningsböterna och skärpt hastighetsövervakning på vägarna.

Pekka Pantsu/Yle Uutiset