Hoppa till huvudinnehåll

Skattebetalare betalar dyrt för vindkraftens stela stödsystem

Vindmölla och blå himmel.
Vindmölla och blå himmel. Bild: Yle/Mikael Kokkola vindkraft,vindkraftverk,borgå energi

Det blir dyrare än tänkt för staten att stöda vindkraft, skriver Statens revisionsverk, SRV. Med den nuvarande prisutvecklingen kommer utgifterna för statsstödet till vindkraft att öka med 2-3 miljarder euro från år 2017 till år 2030.

Staten understöder vindkraft genom att betala producenterna skillnaden mellan det planerade priset (riktpris) och marknadspriset. Det här kallas inmatningspris.

Marknadspriset har sjunkit

Med det nuvarande stödsystemet kommer Finland antagligen att nå målsättningen för vindkraftverkens helhetskapacitet på 2500 megavoltampere. Statsstödets kostnadseffektivitet kommer ändå att förbli låg så länge marknadspriset på elektricitet är lågt, konstaterar SRV.

År 2011 var marknadspriset på vindelektricitet 50 euro per megawattimme, priset har nu sjunkit till 30 euro. Sedan 2016 har vindproducerad elektricitet haft riktpriset 83,50 euro per megawatttimme. Staten betalar nu producenterna över 60 procent av riktpriset.

Enligt Statens revisionsverk är stödsystemet för vindkraft är betryggande för producenten men dyrt och stelt för staten. Statens revisionsverk påpekar att man vid beredning av statliga stödsystem bör ange mål för stödets kostnadseffektivitet och bedöma eventuella konsekvenser för marknaden under stödsystemets hela livslängd.

SRV: Risken ligger hos skattebetalarna

När Finland 2008 började bereda lagen var produktionen av el från vindkraft nära noll. Förslaget var först att införa en konsumentfinansierad modell men på grund av grundlagen bestämde man sig istället för att använda budgetfinansiering.

- Samtidigt fattade man ett administrativt beslut om inmatningspriser, vilket överförde risken för sjunkande marknadspriser på staten och skattebetalarna, säger ledande redovisningsrevisor Pertti Saarelainen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes