Hoppa till huvudinnehåll

Soini: Syrienattacken en skiljelinje mellan stormakterna

Timo Soini
Timo Soini Bild: AOP Timo Soini

USA:s attacker mot den syriska regeringens flygbaser skiljer åt stormakternas USA och Rysslands Syrienlinjer, säger utrikesminister Timo Soini. Enligt honom behövs en politisk lösning på konflikten i Syrien så fort som möjligt.

– Det här innebär en stor förändring i stormakternas Syrienpolitik, eftersom de nu verkar gå åt olika håll, säger Soini.

Oberoende av hur länderna handlar, om de reagerar på bruk av kemiska vapen eller inte så skickar det ut en signal, enligt honom.

– Både att skrida till åtgärder efter giftgasattacken och att inte göra det säger något om ländernas linje, säger Soini.

Kemisk attack mot civila fick Trump att reagera

  • USA:s missilattacker mot Syrien i dag (fredag) är en reaktion på en kemisk attack mot rebellstaden Khan Sheikhoun i syriska provinsen Idlib i tisdags, den fjärde april 2017
  • Attacken dödade omkring 90 personer och en stor del av dem var barn
  • Enligt lokalbefolkningen och aktivister bombade det syriska flygvapnet Khan Sheikhoun med kemisk gas
  • Men hittills har Syriens regering förnekat användningen av kemiska ämnen och påstått att bomber träffade ett av rebellernas lager där kemiska vapen förvarades. Också Syrienallierade Ryssland förnekade en kemisk attack
  • Senare stoppade Ryssland i FN:s säkerhetsråd en resolution som som skulle ha fördömt angreppet. USA hotade vidta åtgärder om det internationella samfundet inte agerar

Källor: Svenska Yle, BBC

De Mistura behöver arbetsro

De länder som är medlemmar i FN:s säkerhetsråd har ett ansvar att inte låta användning av kemiska vapen gå förbi utan konsekvenser, enligt honom.

– Det är viktigt att förstå att de som kommer att lida mest är de civila. Att använda våld löser inte några konflikter. Jag hoppas att stormakterna nu förhandlar om saken sinsemellan och att de äntligen ger Syriensändebudet Staffan de Mistura möjligheter att lösa konflikten, säger Soini.

En politisk lösning behövs

Soini vill inte spekulera i vilka konsekvenser de amerikanska attackerna kan få, men att stormakter som USA och Ryssland nu hamnar i en konflikt är inte bra, enligt honom. Alla parter borde koncentrera sig på att få till stånd en lösning, anser Soini.

– Användningen av kemiska vapen är alltid fel och det kan aldrig godkännas, säger Soini.

Alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd måste nu samarbeta, enligt honom.

– Den här konflikten går inte att lösa genom att använda vapen, det behövs en politisk lösning, säger Soini.

Läs mera:

USA angrep Syrien med kryssningsmissiler - hämnd för giftgasattacken i tisdags

USA har avfyrat 59 kryssningsmissiler mot syriska regeringsstyrkor som hämnd för giftgasattacken mot en rebellkontrollerad stad i tisdags. Ryssland som informerades på förhand, varnar för "negativa följder."


Läs mera:

Expert: Oerhört allvarlig situation

USA:s överraskande attack mot syriska flygbaser väcker förvåning och förskräckelse. Rysslandsspecialisten Kristian Gerner säger till nyhetsbyrån TT att den amerikanska regeringen är oerhört inkompetent och visar på en total oberäknelighet. För världsfredens skull hoppas han att Ryssland agerar återhållsamt.