Hoppa till huvudinnehåll

Skyddspolisen: Svårt att värja sig mot bilattack på öppen gata

Skylt på Skyddspolisens dörr i Helsingfors
Hotbilden Skylt på Skyddspolisens dörr i Helsingfors Bild: Yle/Pekka Elomaa supo

En bilattack på öppen gata är en svår attack att värja sig mot, säger Skyddspolisens specialforskare Pekka Hiltunen. Därför har vi sett flera sådana attacker i Europa under den senaste tiden.

Det handlar om att på enkla sätt attackera så kallade "mjuka mål" för att sprida rädsla bland vanligt folk.

Hiltunen säger att underrättelseverksamheten inför en planerad attack är avgörande när det gäller att förhindra att de sker.

- Vi behöver information i möjligast tidigt skede för att kunna handla innan attacken inletts.

Det finns inga uppgifter om att händelserna i Stockholm skulle ha något samband med Finland. Skyddspolisen har inte heller höjt på hotbilden för Finlands del efter gårdagens händelser i Stockholm.

Senast uppdaterades hotbilden i slutet av 2015.

Skyddspolisen i Finland har noterat ett ökat hot från ensamvargar. Det kan vara fråga om personer som inspirerats av radikala grupper och som väljer att handla ensamma eller i små grupper. Handlingarna de utför betecknas som enkla att genomföra.

- En hotbild handlar alltid om en helhetsbedömning, betonar Hiltunen.

I den ingår både Finlands profil i hela det radikalislamistiska fältet, all operativ kunskap Skypo har och trenderna inom internationell terrorism.

- Ifall någon typ av attacker blir vanligare ute i världen så funderar vi på om fenomenet möjligen sträcker sig ända till Finland, summerar Skypoforskaren Pekka Hiltunen.

Den ursprungliga artikeln är skriven av Ville Laakso vid Yle Uutiset.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes