Hoppa till huvudinnehåll

Tvåspråkiga Campus Alere har öppnat dörrarna i Vasa

Anni Lundahl tar ett hemoglobinprov på Jonna Hiltunen.
Anni Lundahl tar ett hemoglobinprov på Jonna Hiltunen. Bild: Yle/ Jukka Tyni campus alere

På fredagen fick Vasa yrkeshögskolas och Novias gemensamma campus för utbildningar inom social- och hälsovården, Campus Alere, sin officiella invigning. Det firades med rundvandring, livemusik, rektorer och representanter från Utbildnings- och kulturministeriet.

Campusområden finns förstås över hela landet, men Alere är ganska unikt om man ser på det intima samarbetet som man ska få till stånd.

- Ett så här nära samarbete som Vasa yrkeshögskola och Novia har här i Alere finns nog inte någon annanstans, säger Tapio Kosunen, överdirektör på Utbildnings- och kulturministeriet.

Kosunen har enbart positiva saker att säga om samarbetet.

- Utan vidare är det en bra och eftersträvansvärd sak. Här kan man dessutom fundera över arbets- och utrymmesfördelning, men också annat samarbete, säger Kosunen.

Tapio Kosunen har mörk kostym, runda glasögon och en blå slips.
Tapio Kosunen. Tapio Kosunen har mörk kostym, runda glasögon och en blå slips. Bild: Yle/ Jukka Tyni Utbildnings- och kulturministeriet,campus alere

Kör igång på riktigt på hösten

Det finns inga utrymmen i Alere som är till för en viss skola. Alla rum i byggnaden är gemensamma och får användas av respektive yrkeshögskola. Rektorerna är nöjda med den noggranna planeringen som har lett till de nu gemensamma utrymmena.

- Jag kan inte säga att vi skulle ha märkt några misstag ännu. Det är en flera år lång planering där personalen varit involverad, och det är en viktig sak, säger Örjan Andersson, rektor för yrkeshögskolan Novia.

Flytten gjordes mitt i läsåret och det är egentligen från hösten som samarbetet kör igång på allvar.

- Då vi från hösten ska förverkliga ett samarbete mellan högskolorna över språkgränsen, så är det viktigt att vår personal under flera år faktiskt fått jobba tillsammans, diskutera och planera den här framtiden, säger Andersson.

Örjan Andersson har en mörk kostym och en röd slips.
Örjan Andersson. Örjan Andersson har en mörk kostym och en röd slips. Bild: Yle/ Jukka Tyni Örjan Andersson,campus alere

Som bäst håller man bland annat på att planera hur utbildningen ska fungera i praktiken och hur de studerande kan välja kurser på det andra språket. Man har redan i tio år haft rättigheten att utnyttja den andra skolans studier, men avståndet har gjort det svårt.

- Vi kommer att systematisera allt nu, säger Tauno Kekäle, rektor för Vasa yrkeshögskola.

Både då det kommer till campusets totalt 1600 studerande och antalet lärare är fördelningen mellan språkgrupperna väldigt jämn.

- Matti Nykänen skulle ha sagt 50/60, säger Kekäle.

Studerande gillar det tvåspråkiga

Henna Tihinen och Anton Malinen-Lind har hunnit studera i Alere i drygt två månader. De känner nog av tvåspråkigheten, trots att den på riktigt förverkligas inom utbildningen först på hösten.

- Man hör ju båda språken, men vi kanske inte umgås sinsemellan så mycket, säger Malinen-Lind, som studerar till sjukskötare för andra året.

- Man märker nog att det finns både svensk- och finskspråkiga, men inte så mycket i kurserna. Redan finns det vissa kurser på båda språken, säger Henna Tihinen, socionomstuderande för andra året.

Anton Malinen-Lind tycker han redan fått ut någonting av det tvåspråkiga campuset, något han kommer att ta med sig in i arbetslivet.

- Tidigare var ju skolan enbart svenskspråkig. När vi flyttat hit får man höra mer av de finskspråkiga termerna. Det blir automatiskt att man får mer ut av sin utbildning på så vis. Det är ändå Vasa, en tvåspråkig stad, säger Malinen-Lind.

Henna Tihinen har varit på praktik största delen av vårterminen och har därför svårt att säga om hon fått nya kunskaper i svenska ännu.

- Jag hoppas ju att jag får lära mig mera svenska. I Vasaregionen är det nog viktigt att kunna svenska inom social- och hälsovården, säger Tihinen.

Henna Tihinen har en svart t-skjorta med Vasa yrkeshögskolas logo på och ett guide-pass runt halsen. Anton Malinen-Lind har en grå tröja och ett likadant pass runt halsen.
Henna Tihinen och Anton Malinen-Lind. Henna Tihinen har en svart t-skjorta med Vasa yrkeshögskolas logo på och ett guide-pass runt halsen. Anton Malinen-Lind har en grå tröja och ett likadant pass runt halsen. Bild: Yle/ Jukka Tyni campus alere

Yrkeshögskolorna lever fortsatt kärvt

I fem år har yrkeshögskolornas finansiering minskat, och det lär få en fortsättning.

Örjan Andersson hoppas att regeringen omvärderar sin syn på vad det innebär att ha en högklassig utbildning.

- Att använda pengar för utbildning är inte en konsumtion, det är en investering för framtiden. Det vi gör nu är att äta av framtiden, säger Andersson.

Samtidigt tycker Andersson att yrkesutbildningarna har varit duktiga på att anpassa sig. Man har lyckats effektivera där det har funnits utrymme för att effektivera.

- Men gränsen är nog överskriden för vad som är acceptabelt, säger Andersson.

Tauno Kekäle tycker att man hittills har sparat på vettiga sätt genom att avskaffa utbildningar och skära bort i stora bitar. Enligt Kekäle är det det så kallade osthyvlandet som är dåligt.

- Det leder nästan automatiskt till att någon del av undervisningen eller servicen lämnar bort, och det är jobbigare. Om man tar bort pengar kan man inte förvänta sig bättre kvalitet, säger Kekäle.

Tauno Kekäle har glasögon, en röd slips och en mörk kostym.
Tauno Kekäle. Tauno Kekäle har glasögon, en röd slips och en mörk kostym. Bild: Yle/ Jukka Tyni Vasa yrkeshögskola,campus alere

Enligt Tapio Kosunen på ministeriet är internationaliseringen en av de stora utmaningarna som den finländska högskoleutbildningen står inför.

- Vi behöver bygga nätverk och hitta samarbetsparter utomlands och få ett större utbyte av studerande, säger Kosunen.

- Det skulle vara vettigt att man i fortsättningen skulle ge fler möjligheter för studerande att vistas utomlands för att få kontakter, säger Kosunen.

Läs också