Hoppa till huvudinnehåll

De Gröna är den stora valsegraren i Borgå

Grafik över mandatfördelningen i Borgå, kommunalvalet 2017.
Grafik över mandatfördelningen i Borgå, kommunalvalet 2017. Bild: Yle Borgå,Kommunalvalet 2017

I Borgå har De Gröna gått framåt med 6,4 procentenheter jämfört med föregående val. De Gröna blir alltså det tredje största partiet i Borgås nya fullmäktige. Däremot tappade Sannfinländarna rejält.

Det största partiet i Borgå är fortsättningsvis SFP som tog hem 29,8 procent av rösterna, alltså 16 mandat i fullmäktige. SFP:s understöd sjönk något med föregående kommunalval: 0,6 procentenheter.

Näst störst är SDP med 22,5 procent av rösterna eller 12 mandat och tredje störst är De Gröna med 8 mandat eller 15,1 procent av rösterna.

SDP:s understöd steg med 0,5 procentenheter jämfört med föregående val. Däremot gick De Gröna rejält framåt med en ökning på 6,4 procentenheter.

Samlingspartiet är fjärde störst med 13,7 procent av rösterna eller sju mandat. Det betyder att Samlingspartiet i Borgå backar med 2,7 procentenheter jämfört med föregående kommunalval.

Sannfinländarna backar rejält

Den största förloraren i kommunalvalet i Borgå är Sannfinländarna som backar med 6,7 procentenheter jämfört med föregående kommunalval.

Sannfinländarna fick 4,4 procent av rösterna, vilket betyder två mandat i Borgåfullmäktige. Det är betydligt färre än de sex mandat Sannfinländarna har haft nu.

Valdeltagandet i Borgå steg jämfört med föregående kommunalval. Valdeltagandet låg på 60,5 procent jämfört med 59,4 procent i föregående kommunalval.

Borgås nya fullmäktige består av 25 nya ledamöter och 26 omvalda ledamöter. Medelåldern ligger på 50 år. 61 procent av ledamöterna är män och 39 procent kvinnor.

Många nuvarande ledamöter faller ut

Valets stora röstdrottning i Borgå är Mikaela Nylander från SFP med 1 278 personliga röster. Näst mest röster kammade den nya fullmäktigeledamoten Millariikka Rytkönen (SDP) hem. Hon fick 614 personliga röster.

Bland de nya fullmäktigeledamöter som har samlat många röster kan också nämnas Elin Blomqvist (SFP), Nea Hjelt (Saml), Anette Karlsson (SDP) och Patrick Björkman (SFP).

Flera av de nuvarande fullmäktigeledamöterna i Borgå valdes inte om. Bland dem finns Ulf Backman (SFP), Patrick Nyholm (SFP) och Berndt Långvik (SFP).