Hoppa till huvudinnehåll

Valprognosen förutspår det slutliga valresultatet - men hur fungerar den egentligen?

Vaalitulospalvelu 21.3.1966. Eduskuntavaali.
Yle har gjort prognoser på valresultatet sedan 1960-talet. Vaalitulospalvelu 21.3.1966. Eduskuntavaali. Bild: YLE Kuvapalvelu / Håkan Sandblom valprognos

Yles valprognos ger en fingervisning om hur det slutliga valresultatet kommer att se ut. Prognoser har gjorts sedan 1960-talet.

Vanligen burkar rösträkningen framskrida snabbast i de mindre kommunerna, där maktfördelningen avviker från landet i stort. I praktiken betyder det här att resultaten i början av rösträkningen ger en förvrängd bild i jämförelse med det slutliga valresultatet.

Man behöver ändå inte vänta tills rösträkningen är på målrakan för att få en bild av hur det slutliga valresultatet kommer att se ut. Yles valprognos, som brukar publiceras före klockan 22 ger en bild av hur valresultatet kan komma att se ut. Prognosen korrigerar den snedvridning som uppstår av skillnaderna i rösträkningen mellan de mindre kommunerna och städerna.

Hur fungerar prognosen?

Prognosen bygger på en matematisk algoritm. Med hjälp av matematiska modeller får man på basis röstsampel ett resultat som generaliserbart för hela landet.

Samplen bygger på officiella uppgifter från Justitieministeriet. Prognosen justeras under valkvällen i takt med att rösträkningen framskrider.

Yle har gjort prognoser på valresultatet sedan 1960-talet. Då blev det för första gången möjligt att använda sig av datorer under valkvällen.

När publiceras prognosen?

Det går inte i förväg att säga en exakt tidpunkt för när prognosen publiceras. Tidpunkten beror på hur rösträkningen framskrider i stora städer som Helsingfors och Esbo.

I senaste riksdagsval publicerades prognosen kl. 21:25. I kommunalvalet är rösträkningen i städerna lite mer tidskrävande. Projektledaren Petri Ihalainen uppskattar att kommunalvalsprognosen kan publiceras kl. 21:45 på valkvällen.

Fastställandet av prognosen kräver en viss mängd sampel från kommunerna. Om rösträkningen går långsammare än förväntat kommer även prognosen att publiceras senare än planerat.

Kekkonen bekantar sig med Yles resultatservice vid riksdagsvalet 1970
Republikens president Urho Kekkonen bekantade sig med Yles datorer år 1970. Kekkonen bekantar sig med Yles resultatservice vid riksdagsvalet 1970 Bild: Yle Kuvapalvelu / Leif Öster riksdagsval 1970

Hur tillförlitlig är prognosen?

Enligt Petri Ihalainen har prognosen varit tämligen tillförlitlig under hela 2000-talet. I senaste riksdagsval var prognosen mindre tillförlitlig än vanligt, vilket berodde på att man publiceringen skedde innan samplen från Helsingfors hade kommit in.

Allmänt kan prognosens tillförlitlighet försämras om det saknas stora mängder röster från de stora städerna. Tillförlitligheten kan också påverkas ifall resultatet i förhandsröstningen avviker kraftigt från resultatet på valdagen.

Artikeln är en bearbetning av Matti Koivistos artikel för Yle Uutiset.