Hoppa till huvudinnehåll

Siv Sandberg: ”SFP i Lovisa kan förlora på att inte samarbeta”

Nyckelpiga.
Kommer SFP i Lovisa att ta med sig de andra partierna på vandringen, eller soloköra i olika frågor? Det kan vara klokt att samarbeta, säger kommunforskare (illustrerande arkivbild). Nyckelpiga. Bild: Yle/Jonas Blomqvist coccinella septempunctata,Sjuprickig nyckelpiga

Negativa följder kan vänta ett majoritetsparti som struntar i att samarbeta. SFP i Lovisa har nu ett stort ansvar, säger kommunforskare Siv Sandberg.

Vilka följder Svenska folkpartiets enkla majoritet inom Lovisafullmäktige kan få beror på hur partiet tänker använda sig av sin makt, konstaterar Siv Sandberg, kommunforskare.

- Utgångsläget är att partierna i Lovisa har varit vana vid samarbete. Jag tror att det är lyckligt för politiken att fortsätta på den linjen.

Ett parti som har enkel majoritet har givetvis möjlighet att styra och ställa som man vill i olika frågor, eftersom de andra partierna inte kan avgöra en fråga fastän de alla skulle gadda ihop sig.

"Kan slå tillbaka i kommande val"

SFP:s röstmagnet Otto Andersson i Lovisa har redan signalerat att SFP tänker satsa på ett fortsatt samarbete i Lovisa.

Att inte samarbeta är sällan en klok strategi, anser Sandberg.

- I synnerhet då avståndet till följande stora parti är stort blir det lätt så att det största partiet blir en slags storebror, som det blir bekvämt att markera sig emot.

Sandberg säger att motsvarande fall i andra kommuner har visat att ett utgångsläge då SFP dragit stora växlar på sin majoritetsposition har kunnat slå tillbaka i kommande val, åtminstone i Nyland.

- Det handlar om ett ansvar och en makt som man behöver använda sig av med stor urskiljning.

Siv Sandberg i Svenska Yles valvaka.
Siv Sandberg (arkivbild). Siv Sandberg i Svenska Yles valvaka. Bild: Yle siv sandberg

Konflikter under fullmäktigeperioden kan uppstå

Vad kan det få för följder med tanke på demokratin om ett parti har den här makten?

- Det behöver inte få några större följder om partiet använder sin majoritetsposition klokt. I en stad som Lovisa så handlar det också om språkförhållanden.

Det verkar enligt Sandberg på basis av sammansättningen i det nyvalda Lovisafullmäktige som om de svenskspråkiga sitter på SFP-mandat, medan de finskspråkiga sitter på andra partiers mandat.

Vilka negativa följder kan det få för partiet om man börjar soloköra?

- Det kan uppstå konflikter under pågående fullmäktigeperiod. I kommuner i Västnyland har det till exempel uppstått samlande, obundna rörelser vars huvudsakliga syfte har varit att utmana SFP.

Större utrymme att utmana

I Nyland har de enkla majoriteterna kommit och gått under åren, konstaterar Sandberg.

- De enkla majoriteterna är ofta ganska tunna. Nu vann till exempel SFP i Raseborg sin enkla majoritet igen, men det handlar om en skillnad på ett mandat.

I de finska delarna av Finland har Centern under många år haft en enkel majoritet i många kommuner, och SFP har på samma sätt suttit på makten i många kommuner i Österbotten så länge man kan minnas.

- Det är känsligare i Nyland, och här finns ett större utrymme för andra att försöka komma in som utmanare.

Sandberg säger att det gäller för majoritetspartiet att skapa en delaktighet, så att alla partier har känslan av att de får vara med.

Kommunvapen på tak
Kommunvapen på tak Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,kommunvapen,klockor,lovisa stads vapen

Majoritetspositionen syns då språket avgör

När det gäller frågor i Lovisa, där SFP kunde tänkas utnyttja sin majoritetsposition, nämner Sandberg till exempel diskussionerna om yrkesutbildningen.

- I den typen av interkommunala frågor går kommunerna in med olika utgångspunkter, och där har SFP-kommunerna ofta haft en preferens för enspråkigt svenska lösningar. I sådana frågor syns majoritetspositionen tydligare.

I Lovisa går man i och med det här valet in för ett nedbantat fullmäktige med 35 ledamöter i stället för 59, som under den senaste fullmäktigeperioden.

Hur tror du att det här påverkar Lovisapolitiken?

- Det betyder att man återgår till ett normalläge. Lovisa har haft den största fullmäktigeförsamlingen i Östnyland trots att Lovisa inte är en speciellt stor stad.

Förändringen kan leda till ett effektivare beslutfattande än i de överstora fullmäktigeförsamlingar som uppstod efter kommunsammanslagningarna.

- Också andra faktorer, framför allt vilka personer som blir de tongivande politikerna, kommer i stor utsträckning att påverka hur väl arbetet i fullmäktige börjar fungera.