Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten beviljade Seppälä företagssanering

Seppälä skylt
Seppälä skylt Bild: Yle/Madeleine Boström seppälä borgå

Helsingfors Tingsrätt har beviljat klädkedjan Seppälä företagssanering. Företagssaneringen gäller både moderbolaget Seppälä och Seppälä Finland, som svarar för affärerna i Finland.

Tingsrättens beslut baserar sig på kedjans ekonomiska problem på grund av en alltför dyr verksamhet.

Seppälä strävar efter att minska antalet affärer från 78 till 39. I Finland har Seppälä 370 anställda.

Tingsrätten anser också att Seppälä inte i tillräcklig grad har förmått anpassa sig till en förändrad marknad och till den aggressiva konkurrensen på branschen.

Seppälä har tidigare försökt profilera sig som en klädaffär för ungdomar men det konceptet var inte framgångsrikt.

Tingsrättens beslut om företagssanering har inte ännu vunnit laga kraft, det är möjligt att söka ändring inom sju dagar.

De största fordringsägarna, bland dem Stockmann Oyj, har ändå förordat saneringsbeslutet.

Talousuutiset berättade först om tingsrättens beslut.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes