Hoppa till huvudinnehåll

Torbjörn Kevin: Valresultatet i Åbo är historiskt - ett exceptionellt val på flera sätt

Torbjörn Kevin
Torbjörn Kevin vrider och vänder på kommunalvalsresultatet i Åbo. Torbjörn Kevin Bild: privat vegas sommarpratare 2014

Den politiska kulturen kommer att förändras i Åbo. Det tror Torbjörn Kevin, Åbo underrättelsers långvariga chefredaktör, som konstaterar att valet i Åbo är exceptionellt.

- Jag har bevakat Åbopolitiken i många, många år och det är sällan det sker så här stora förändringar i Åbo. Det här är ett mycket exceptionellt val.

Kevin tittar tillbaka till mitten av 1970-talet och konstaterar att Åbopolitiken ända sedan dess har varit en kamp mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Att De gröna nu blir Åbos näst största parti och blir större än socialdemokraterna är stort, tycker Kevin.

Vi kommer att få intressant Åbopolitik igen!

- Det har alltid varit väldigt spänt i Åbo mellan Samlingspartiet och SDP. Och nu blir det en helt annan konstellation! Vänsterförbundet fick också kraftigt ökat stöd. Vi har dessutom några av republikens största retoriker i Åbos fullmäktige med Ville Niinistö och Li Andersson - vi kommer att få intressant Åbopolitik igen! menar Kevin.

Li Andersson glädjer sig åt Vänsterförbundets valresultat på partiets valvaka.
Li Andersson Li Andersson glädjer sig åt Vänsterförbundets valresultat på partiets valvaka. Bild: LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN Li Andersson,Kommunalvalet 2017,Vänsterförbundet

De grönas skräll chockade inte - men att de blev så stora överraskar trots allt

Att De gröna gör en sådan skräll i valet och ökar sitt understöd med 5,1 procentenheter chockade inte Kevin som anade att något skulle hända.

Så någon stor överraskning var det inte att De gröna skulle gå framåt så starkt, men att de nästan utmanar Samlingspartiet som Åbos största parti – visst är det en överraskning.

- Jag tycker att det låg i luften att man den här gången skulle lyckas. I riksdagsvalet 2015 hade man en enorm energi och medvind med Ville Niinistö i spetsen. Han har kommit upp till en helt ny nivå av politiskt engagemang. Så någon stor överraskning var det inte att De gröna skulle gå framåt så starkt, men att de nästan utmanar Samlingspartiet som Åbos största parti – visst är det en överraskning, konstaterar Kevin.

Ville Niinistö jublar.
Ville Niinistö Ville Niinistö jublar. Bild: Lehtikuva Ville Niinistö,Gröna förbundet,Kommunalvalet 2017

De gröna själva kallar valet historiskt – vad tycker du?

- Ja, det måste man ju säga, historiskt är ju det här. Man har haft en god kandidatlista. Det är ju a och o! Vi förleds ofta att tro att det finns någonslags rikspolitiska vindar som ger vissa partier extra kraft och som gör att det pekar uppåt för ett visst parti. Men i grund och botten handlar det om hur bra kandidatlista man har, slår Kevin fast.

De gröna är de ungas parti – vad kan dra för slutsats av att de går så starkt framåt för just dem?

- Vi kan kontrastera det mot SDP, deras kandidatlista präglas av gamla krafter och hög medelålder. Det är tryggt för dem som varit väljare länge, men för nya väljare säger dessa namn ingenting, konstaterar Kevin.

Den politiska kulturen kommer att förändras

De gröna talar för ett öppet och mångkulturellt Åbo, ett öppet och genomskinligt beslutsfattande, om skola, dagvården och spårvägar. De vill bygga ut kollektivtrafiken, skapa flera gång- och cykelleder. De vill att torget ska utvecklas. Kevin tror att De grönas prioriteringar kommer att synas i politiken framöver.

- Det kommer att synas på flera plan. Den största förändringen är kanske att De gröna har jobbat mycket på en ny syn på fysisk planering, där medborgarna själva ska få vara med. Det kan man spegla mot tidigare decenniers politik. Vi har ju till och med haft ett begrepp i Åbo som kallas Åbosjukan – vilket betyder att de två stora partierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna gjorde byteshandel med varandra och fick igenom sina egna stadsplaner till exempel.

Vi har ju till och med haft ett begrepp i Åbo som kallas Åbosjukan – vilket betyder att de två stora partierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna gjorde byteshandel med varandra och fick igenom sina egna stadsplaner till exempel.

- Stadsplanen för tomten i hörnet av Smedsgatan och Sirkkalagatan är väl ett skolexempel på politisk kohandel som förekom ännu på 2010-talet. Stadsplanen som tillät massivt byggande på tomten blev möjlig tack vare en deal mellan Samlingspartiet och SDP. SDP fick bygga stort, och vad Samlingspartiet fick i den dealen kan jag bara spekulera kring. Möjligen var det så att Samlingspartiet tryggade SDP:s stöd för parkeringsgrottan under torget genom den här överenskommelsen. I och med att De gröna får en så ledande position och att Vänsterförbundet, som i dessa frågor har en liknande agenda som De gröna, att de också gick framåt så kraftigt så betyder det av tvång att den politiska kulturen kommer att förändras, hävdar Kevin.

Socialdemokraterna tappar två mandat i Åbo nya fullmäktige och har ett understöd på 17,1 procent. År 1992 fick SDP 32 procent av rösterna i Åbo.

- Det här är ett mönster. Vi har sett det på många håll, SDP har det största problemet att få med unga och, rått uttryckt, bli av med äldre, konstaterar Kevin.

åbo stad
Detalj från stadshuset i Åbo åbo stad Bild: Yle/Andy Ödman åbo fullmäktige
Samarbetsmönstren kommer att ritas om. Det är stort!


Kan SDP och Samlingspartiet på något sätt ändå fortsätta att dominera i Åbo?

- Jag har svårt att se hur de kunde göra det – de har tillsammans 29 av 67 platser. Det går bara inte – man måste ta med andra. Jag tror att både De gröna och Vänsterförbundet kommer att ta en mycket aktiv roll i Åbo. Ville Niinistö lämnar partiordförandeskapet i De gröna och har sagt att han kommer att engagera sig kraftigt i Åbos fullmäktige. Samarbetsmönstren kommer att ritas om. Det är stort, säger Kevin.

- Vi ska hoppas att intresset för Åbopolitiken läggs på en annan bog nu.

SFP:s resultat förvånar - sämre än väntat

Svenska folkpartiet fick nästan 400 fler röster av åboborna jämfört med valet 2012. Men eftersom valdeltagandet samtidigt steg så ledde det till att SFP trots allt inte lyckades ta tillbaka det fjärde mandat som partiet miste i valet 2012. Det här är lite förvånande menar Torbjörn Kevin.

- Jag är nog lite förvånad. Jag har själv sagt att regeringen Sipilä är SFP:s bästa valarbetare – så givet regeringens nuvarade politik så borde man ha kunnat förvänta sig ett bättre resultat. Jag hörde till dem som trodde att de skulle klara det.

Kevin menar att SFP:s kandidatlista var bra. Den hade en bred könsfördelning, bred åldersfördelning, bred intressefördelning. Kevin påpekar också att det nu fanns ett tävlingsmoment som inte funnits i tidigare val.

Det fanns alltså ett reellt race. Många som ställde upp gjorde det i akt och mening att komma in i fullmäktige. Så har det inte alltid varit.

- Nu visste vi att de två sittande SFP-politikerna Christel von Frenckell-Ramberg och Stefan Wallin inte kandiderar – det fanns alltså ett reellt race. Många som ställde upp gjorde det i akt och mening att komma in i fullmäktige. Så har det inte alltid varit. Ur den synvinkel trodde jag att de skulle klara det, säger Kevin.

Torbjörn Kevin menar att forskaren Siv Sandberg antagligen hade rätt då hon tvivlade på SFP eftersom partiet saknade en lyskraftig stjärna. Kevin tycker att Ida Schauman är en stigande stjärna men hon hamnade i ett ”så fruktansvärt hårt sällskap”. I jämförelse med till exempel Li Andersson och Ville Niinistö så minskade SFP:s lyskraft i nån mån i detta kommunalval.

Ida Schauman.
Ida Schauman Ida Schauman. Bild: Svensk Ungdom Ida Schauman,Svensk Ungdom,Svenska folkpartiet i Finland,sft
Vad handlar lyskraft om? Jo om idealism och engagemang! Nu säger jag inte att Ida Schauman inte har det, men det finns en skillnad i hur man uttrycker det.

- Det här är egentligen inget nytt. Redan då De grönas Janina Andersson kom med i Åbos fullmäktige år 1992, så hörde hon till de lyskraftiga stjärnor som reducerade SFP:s väljarstöd. Redan då fanns det traditionella SFP väljare som kunde tänka sig att ge sin röst till någon annan som hade svenska som modersmål. Det betyder att vanan att bryta mot gångna decenniers lojalitetstänkande, den finns där väldigt djupt bland Åboväljarna. Så ur den synvinkel så kan jag tänka att det verkligen är viktigt för SFP att på längre sikt få fram någon kandidat som har lite likande profil som de största stjärnorna, funderar Kevin.

- Vad handlar lyskraft om? Jo om idealism och engagemang! Nu säger jag inte att Ida Schauman inte har det, men det finns en skillnad i hur man uttrycker det. Gör man det med ett eget språk och kroppsspråk som bara svämmar över av engagemang? frågar sig Torbjörn Kevin.

Den olidligt viktiga stadsstyrelseplatsen - hur går det med den?

Nu ska vi först konstatera att stadsstyrelsen är oerhört viktig! Det är politikens kontrollrum eller kommandobrygga.

Vilken betydelse kan det här få för SFP:s möjligheter att få en representant i stadsstyrelsen?

- Nu ska vi först konstatera att stadsstyrelsen är oerhört viktig! Det är politikens kontrollrum eller kommandobrygga. Sitter man med i stadsstyrelsen så har man insyn och då kan man påverka hur saker avancerar. Man får information om vad som är på gång. Så det är väldigt viktigt, säger Kevin.

Kevin konstaterar att SFP har haft en plats i stadsstyrelsen nu tack vare att Samlingspartiet gav den ur sin kvot, eftersom man ansåg att det kan Samlingspartiet dra nytta av. Det finns också en möjlighet att man förstorar stadsstyrelsen till 15 medlemmar istället för nuvarande 13.

- Men om Samlingspartiet i denna nya situation bedömer att man nu har rentav större nytta av SFP så får SFP kanske hålla posten? Nu ska jag inte tippa, men det kan hända att Samlingspartiet har ännu större nytta av SFP nu, funderar Kevin.

Vy över Aura å från Teaterbron, med restaurangbåtar i förgrunden.
Vy över Aura å från Teaterbron, med restaurangbåtar i förgrunden. Bild: Yle/ Nora Engström Aura å,Åbo,Restaurangbåtar,aurabron i åbo

Men det handlar om någon annans goda vilja?

- Ja, någon given rätt till en plats i stadsstyrelse på basen av valresultatet har man inte, konstaterar Kevin.

Ytterligare ett fenomen i valet i Åbo var fenomenet Li Andersson

Vänsterförbundets ordförande lyckades samla ihop osannolika 6374 röster i kommunalvalet.

Det här är ett fenomen som nästan saknar motstycke!

- Fenomen är nog rätt benämning! Vänsterförbundet fick totalt cirka 15 000 röster och Li Andersson fick 6374 - så är det nästan hälften! Hon drog med sig massor av kandidater in i fullmäktige. Det här är ett fenomen som nästan saknar motstycke, utbrister Kevin.

Sen har hon ju en retorik på båda språken som är elegant, flytande och personlig. De där apparaterna som bara går på, den politikertypen, den orkar man kanske inte riktigt med.

Vad är hennes hemlighet?

- Ett personligt engagemang! Det är nästan så att först har man ett engagemang och sen går man med i politiken. Inte så att man vill gå med i politiken och sen försöker man skapa ett engagemang, formulerar Kevin.

- Sen har hon ju en retorik på båda språken som är elegant, flytande och personlig. De där apparaterna som bara går på, den politikertypen, den orkar man kanske inte riktigt med. Men Li Andersson har en förmåga att uttrycka sig så att hon engagerar! Det har vi hört och sett över partigränserna. Många unga potentiella SFP-väljare har lagt sin röst på Li Andersson, just tack vare detta engagemang som tilltalar unga, säger Kevin.

- Men nu ska detta omsättas i politisk praktik. Den kommunala politiken inte är parlamentarisk i den meningen att det först bildas en regering och sen finns det en bestående opposition där man kan vara emot allting. I det kommunala så förutsätts man vara med och besluta enligt den proportionella styrka partiet har i de beslutande organen. Då måste man också någon gång vara FÖR någonting, om man lite hårddrar. Den sidan av Li Andersson har jag inte sett så mycket av hos henne ännu. Hur man anpassar sig till en större beslutsapparat där man inte får igenom alla sina idealfrågor blir intressant att se, funderar Kevin.

Åbos fullmäktige ungt och modernt

Torbjörn Kevin konstaterar att medelåldern i Åbos nya fullmäktige 45 år vilket kan anses vara lågt i nationell jämförelse. Könsfördelningen visar att det finns 51 procent män och 49 procent kvinnor i Åbos nya fullmäktige.

- Det här är en väldigt modern politisk församling! Det finns 34 nya ledamöter och 66 som är omvalda. Det ju en drömmix av förnyelse och kontinuitet, och ungdomlig entusiasm. Åbopolitiken börjar bli intressant igen! utbrister Kevin.

Ett slag för invandrarvänlighet?

Den invandringskritiska Olavi Mäenpää föll ut ur Åbos fullmäktige efter många år, och Sannfinländarna tappade i understöd samtidigt som De gröna och Vänsterförbundet ställer sig positivt till invandring – vilka slutsatser kan man dra av detta?

Bild på Olavi Mäenpää.
Olavi Mäenpää fick inte förnyat förtroende. Bild på Olavi Mäenpää. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Olavi Mäenpää

- Det kan hända att det bland de nyinvalda finns personen som ligger nära Mäenpää men med ”avrundade hörn”. Fördelen med att ha Mäenpää med i fullmäktige var att han hade en sanerande effekt i fullmäktige. Många tänkte att ”en sådan där person kan man ju inte dela rum med”. Så det kan hända att samma väljare som i tiderna röstade på Mäenpää fortfarande röstar in andra invandrarfientliga kandidater. Den ”risken” finns. Men flera av de nyinvalda i många av partierna, till exempel Li Anderson, Ville Niinistö och Ida Schauman har profilerat sig kraftigt i den här frågan. Så ifall det finns personer i det nya fullmäktige som eventuellt vill göra politik av de här frågorna så kommer de att få ett motstånd av sällan skådat slag, säger Torbjörn Kevin.


Läs också

Nyligen publicerat - Åboland