Hoppa till huvudinnehåll

Aktivt röstdeltagande i åboländska skärgården

En hand som håller i en penna och är i beråd att fylla i en valsedel.
Högt valdeltagande i skärgården. En hand som håller i en penna och är i beråd att fylla i en valsedel. Bild: Yle/Tove Virta Kommunalvalet 2017,Kommunalval,röst (i omröstningar),val (samhälleliga händelser),Valsedel,Blankröst,valdeltagande,förhandsröstning

Ett aktivt valdeltagande i skärgården tyder på att skärgårdsborna är engagerade och vill att deras röster ska bli hörda.

I Houtskär, Iniö och Korpo var valdeltagandet mellan 72 och 76 procent, medan valdeltagandet i Pargas centrum bara var 62 procent.

I Kimitoöns skärgårdsdelar låg valdeltagandet kring 75 procent, medan deltagandet i andra delar av kommunen låg mellan 65 och 71 procent.

Det här visar på att man har gått man ur huse för att få sin kandidat invald i fullmäktige. Det har delvis också lyckats.

I Pargas har åtta av de 35 invalda kandidaterna uppgett att de är från någon skärgårdsdel i Pargas. Det är nästan en fjärdedel av alla som blivit invalda.

På Kimitoön är det något mindre andel, två av 27 är från skärgården.

Service och kommunikation viktiga frågor

Daniel Wilson (SFP) från Rosala, som blivit omvald till Kimitoöns fullmäktige anser att det är viktigt att föra fram skärgårdsbornas röster i frågor som berör service och kommunikation.

- Det är i synnerhet viktigt att föra fram skärgårdsbornas röster i och med landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Servicen måste vara tillgänglig i skärgården och skötas på vårt modersmål och på skäligt avstånd, säger Wilson.

I övrigt anser Wilson att det rör sig om samma frågor som tidigare.

- Sedan finns det ju lite bekymmer ifall trafikdelen övergår till landskapet och hur man ska kunna hantera den då, säger han.

Rolf Schwartz (SFP) från Iniö som blivit invald till Pargas fullmäktige anser att alla frågor är viktiga för skärgårdsborna.

- Men att främja lokalt företagande och nå tillväxt genom det är nog viktigt, säger Schwartz.

Schwartz säger att eftersom skärgårdsborna är en liten majoritet i Pargas är det viktigt att de lyfts fram och deras röster hörs också i fullmäktige.

- Alla känner alla och samarbetar över gränserna och därför är ett gemensamt skärgårdstänk med öppenhet och samarbete viktigt, säger han.

Ingen spänd stämning i kommunerna

Varken Wilson eller Schwartz anser att det råder någon spänning mellan skärgårdsdelarna och de centralorterna i kommunerna.

- De jag har träffat från andra partier och från Pargas centrum är riktigt bra typer och tanken är ju att vi ska kunna samarbeta. Många från centrum förstår också hur vi har det i skärgården, säger Schwartz.

Wilson säger att det alltid förekommer lite spänning men att stämningen mellan skärgården och centrum inte har förändrats på sistone.

- Det är oftast en fråga om service. Det vill säga vilken service kommunen erbjuder och var den finns, säger Wilson.

- Men inte tycker jag att vi har någon särskild spänning, avslutar han.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland