Hoppa till huvudinnehåll

Antalet ledamöter med invandrarbakgrund fördubblades i Åbo

Åbo stadshus.
Åbo stadsfullmäktige. Åbo stadshus. Bild: YLE/ Nora Engström stadsfullmäktige i åbo

Folket i Åbo valde in dubbelt fler stadsfullmäktigeledamöter med invandrarbakgrund än senast.

Återvalde Muhis Azizi från Samlingspartiet är med 478 röster en av de mest profilstarka. Azizi gläds över resultatet och tycker att det tyder på att integrationen fungerar.

- Åbo har legat i framkant nationellt sett då det gäller invandringsfrågor. Det betalar sig tillbaka genom att de tar sig till valurnorna och vill påverka, vilket är en mycket bra sak. 10 procent av Åbos invånare har invandrarbakgrund och det här är ett mycket bra tecken på integration.

Azizi menar ändå att en delorsak till det höga resultatet är de motsättningar som funnits under den förra valperioden.

- Det har kommit många till Åbo från utlandet den sista tiden och det finns de som är för och emot, vilket man måste få vara. Men samtidigt har motståndet varit en bärande faktor till att Åboborna med invandrarbakgrund har vaknat och vill representeras av någon med samma bakgrund som dem själva.

Vad betyder den höga andelen för politiken i fortsättningen?

- Det innebär att vi måste jobba vidare med integrationen för att se till att också de som kommer nu får en chans att komma in i samhället. Åbos ekonomi och sysselsättning blir bara bättre och vi kommer att behöva all arbetskraft.

I Azizis mening innebär valresultatet underlättar arbetet med integration.

- Det är mycket lättare att göra politik med folk som har ett fördomsfritt förhållningssätt och ser samma saker som jag gör, till exempel då det gäller att utveckla förorterna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland