Hoppa till huvudinnehåll

Bankdirektören och Kalle Anka-mannen vill att Hangöpolitiken är mer transparent

Tom Rönnblad och Torbjörn Ekholm
Tom Rönnblad och Torbjörn Ekholm är nya fullmäktigeledamöter i Hangö. Tom Rönnblad och Torbjörn Ekholm Bild: yle/Christoffer Westerlund Hangö,torbjörn ekholm

Torbjörn Ekholm och Tom Rönnblad är två av de tretton nya ledamöterna i nya stadsfullmäktige i Hangö. Båda två vill se mera öppenhet i beslutsfattandet i Hangö.

SFP:s Torbjörn Ekholm fick mest röster i kommunalvalet i Hangö. Hela 360 Hangöbor gav sin röst åt honom.

Ekholm blev överraskad över det stora stöd han fick.

- Kanske de som röstade på mig söker en förändring och ett nytt alternativ.

Röstmagneten är nybliven medlem i Svenska folkpartiet. Han säger att valkampanjen egentligen inte var så omfattande.

- Partiet har haft kampanj på torget och lite tidningsannonser. Det begränsar sig nog till det.

Socialdemokraten Tom Rönnblad fick 57 röster i valet. Han presenterar sig själv som Kalle Anka-mannen från Östra hamnen.

- På kvällstorget i Östra hamnen har jag sålt serietidningar allt sedan 1992. Jag har också jobbat 13 år på museet i Hangö.

Numera organiserar han också torg- och marknadsverksamhet genom sitt företag Tomtori.

Pensionären som blev politiker

Torbjörn Ekholm är pensionär och har senast jobbat som bankdirektör.

- Jag har arbetat med ekonomi hela mitt liv, inom skatteförvaltningen, som privatföretagare och haft bokföringsbyrå och disponentbyrå.

Ekholm säger att orsaken till att han nu som pensionär ville med i politiken är enkel.

- Jag söker meningsfull sysselsättning.

Torbjörn Ekholm
Torbjörn Ekholm fick hela 360 röster i kommunalvalet. Torbjörn Ekholm Bild: yle/Christoffer Westerlund Hangö,Västnyland,kommunalval 2017

Han säger att speciellt ekonomi och planeringsfrågor intresserar.

- Hangö i allmänhet intresserar mig och det vill jag jobba med. Hangö ligger i mitt hjärta.

Fortsätter gärna i bildningsnämnden

Tom Rönnblad är särskilt intresserad av frågor som berör barn och ungdom.

- Också skolärenden intresserar mig. Jag har tre barn, en 5-, en 6- och en 15-åring. Dessutom har jag en fru som jobbar som lärare.

Han önskar att han får fortsätta med nämndarbetet i bildningsnämnden.

Diskussionen kring caféet Roxx har stundtals gått het. Torbjörn Ekholm säger att orsaken till att debatten var så intensiv är bristen av transparens. Debatten borde helt enkelt ha varit öppnare, tycker han.

- Mera information skulle ha behövts. I begynnelseskedet blev det lite råddigt när den första entreprenören gick i konkurs. I det skedet genades det kanske lite och det retade upp vissa människor här i Hangö, säger Ekholm och får medhåll av Tom Rönnblad.

- Roxx-ärendet har skötts dåligt, utan transparens, säger Rönnblad.

Har en del att lära sig

Eftersom både Ekholm och Rönnblad är nya inom kommunalpolitiken har de säkert en hel del att lära sig.

Tom Rönnblad konstaterar att han känner till jargongen någorlunda bra.

- Min pappa var med i politiken länge så jag har fått följa med i kulisserna. Jag har nog varit intresserad också.

Porträttbild på Tom Rönnblad.
Tom Rönnblad. Porträttbild på Tom Rönnblad. Bild: Yle/ Christoffer Westerlund Hangö,stadsfullmäktige,Västnyland,Kommunalvalet 2017,kommunalval,politiker,tom rönnblad

Rönnblad säger att det att juridiken styr mycket gör det hela svårt.

- Det finns så många paragrafer som styr och säger hur det hela ska gå till.

Skapa förändring

Att så många nya ledamöter valdes till stadsfullmäktige ser Torbjörn Ekholm som ett bevis på att Hangöborna vill se en för ändring.

- Det vore viktigt att vi som nya ledamöter skulle vara med och skapa en förändring.

Han säger att det inte finns så mycket man kan göra åt det som skett tidigare.

- Vi kan endast göra det bästa av situationen.

Börjar från tomt bord

Tom Rönnblad hittar en annan infallsvinkel på frågan vilka fördelar en ny politiker har.

- Man har väl inte syltat in sig i något gammalt. Kanske man inte heller vet allt om hur det har gått till.

Han säger att en ny politiker också får börja från ett tomt bord.

- Kanske bordet inte alla gånger är så rent ändå, tillägger han.

Måste få någonting uträttat

En av nackdelarna med att vara en ny politiker är enligt Rönnblad att man inte vet bakgrunden till allting.

Torbjörn Ekholm ser inga direkta nackdelar med att vara oerfaren inom politiken.

- Nu då det ska väljas stadsstyrelse och liknande måste man förstås vara på sin vakt. De som har röstat på mig vill säkert se att jag får någonting till stånd också.

Han säger att väljarnas stöd ger ansvar men också styrka.

- Den styrkan ger energi och motivation att gå an.

Grupptillhörighet underlättar jobbet

Tom Rönnblad säger å ena sidan att partivalet var rätt så självklart för honom, å andra sidan skulle han inte vilja vara med i något parti.

- Det är saken som är det viktigaste.

Torbjörn Ekholm säger att han aldrig varit politiskt engagerad.

- Jag har alltid varit opolitisk, men då jag beslöt att gå med i politiken övervägde jag alternativen och kom fram till att höra till en grupp underlättar jobbet.

Han kollade alternativen och kom fram till att SFP ligger närmast honom.