Hoppa till huvudinnehåll

Borgå valde lärare, Sibbo valde journalister i kommunalvalet

kollage över kommunalval i östnyländska kommuner
kollage över kommunalval i östnyländska kommuner Bild: Yle kommunalvalet 2017

Borgåborna har valt in lärare och pensionärer, Lovisaborna vill ha jordbrukare i fullmäktige. Det finns också många direktörer och företagare bland de nya ledamöterna i de östnyländska kommunerna.

De östnyländska kommunerna får många nya fullmäktigeledamöter. I Lovisa, Sibbo, Borgå och Lappträsk är mer än 40 procent av de kommande ledamöterna nya i fullmäktige.

Det finns många direktörer, företagare och lärare bland Borgå nya fullmäktigeledamöter. Också pensionärerna är välrepresenterade. I Lovisa däremot har många jordbrukare valts in i fullmäktige.

I de här tre kommunerna är de nya fullmäktige ledamöternas medelålder över 50. Lappträsk däremot får ett ungt fullmäktige, med en medelålder på 44 år.

I alla östnyländska kommuner som granskats har fler män än kvinnor valts in. Jämnast är könsfördelningen i Sibbo, där 47 procent av de nya fullmäktigeledamöterna är kvinnor.

Uppgifterna kommer från Yles valkompass och Yles resultatservice, och partiernas webbsidor.

I Borgå valdes företagare, lärare och pensionärer in i fullmäktige

Bland de nya Borgåledamöterna finns sju pensionärer enligt uppgifter som har lämnats in till Yles valkompass.

Det finns många lärare i det nya Borgå fullmäktige. Sex ledamöter har lärare eller lektor som yrke. I det kommande fullmäktige finns också ett skolgångsbiträde och två personer som jobbar på daghem, och två ungdomsarbetare.

I Borgå fullmäktige hittas också flera personer med en chefsställning eller eget företag. Sex personer betecknar sig som företagare i Yles valkompass. Elva personer har en titel som antyder om en chefsställning, eller har skrivit att de är i ledande ställning. De här två grupperna överlappar varandra delvis.

I Borgå har fullmäktige en medelålder på 50 år. Det finns mest män i Borgå fullmäktige, 61 procent. Men de sex kandidater som fick mest röster var alla kvinnor. Hälften av fullmäktige i Borgå valdes om, hälften är nya ledamöter.

Lovisaborna valde in jordbrukare i fullmäktige

I Lovisa har flera jordbrukare blivit invalda. Tre nya fullmäktigeledamöter är jordbrukare. Dessutom valdes pensionerade lantbrukaren Håkan Karlsson (SFP) in, och Mikael Karlsson (SFP) som är landsbygdsföretagare.

Fem nyvalda fullmäktigeledamöter jobbar inom vårdyrket, Janne Lepola (Saml.) som läkare, de andra som sjukskötare eller vårdare.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Mia Heijnsbroek-Wirén är en av tre lärare som valts in i Lovisa fullmäktige. Mia Heijnsbroek-Wiren Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,Mia Heijnsbroek-wiren,mia heijnsbroek-wirén

Fyra invalda i Lovisa är pensionärer, dessutom finns ytterligare tre ledamöter som nått pensionsålder men inte skrivit i Yles valkompass om de pensionerat sig.

Två nya ledamöter är vd, och Maria Grundström (SFP) som organisationschef. Fyra ledamöter är företagare.

Medelåldern i nya Lovisafullmäktige är 52 år. 66 procent av ledamöterna är män och 34 kvinnor. 43 procent av ledamöterna är nya, och 57 procent omvalda.

Sibbo har valt in rektorer och journalister

I Sibbo kommande fullmäktige finns många journalister. Hela fyra kvinnor som blivit invalda har i Yles valkompass skrivit att de är journalister eller jobbar för en tidning. Bland dem Kristiina Ovaskainen som är redaktionschef på Sannfinländarnas språkrör Perussuomalainen.

Micaela Röman
Micaela Röman, f.d. chefredaktör på Östnyland, hör till de journalister som valts in i Sibbo kommunfullmäktige. Micaela Röman Bild: Yle/Fredrika Sundén tidningen östnyland

Som i många andra kommuner finns det flera lärare i det kommande Sibbofullmäktige. En specialitet för Sibbo är att två rektorer och en biträdande rektor valts in, förutom dem har två lärare blivit invalda.

Fyra av de invalda i Sibbo har i Yle valkompass skrivit att de jobbar i en ledande ställning. Tre personer kallar sig företagare.

42 procent av de invalda i Sibbo är nya ledamöter. Det nya fullmäktiges medelålder är 51 år.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland