Hoppa till huvudinnehåll

De gröna skeptiska till snabb grundlagsändring

De grönas partisekreterare Lasse Miettinen, partiordförande Ville Niinistö och kampanjchef Kirsi Syväri på presskonferens.
De grönas partiordförande Ville Niinistö (i mitten) träffade pressen i Helsingfors på tisdagen. Här tillsammans med partisekreterare Lasse Miettinen och kampanjchef Kirsi Syväri. De grönas partisekreterare Lasse Miettinen, partiordförande Ville Niinistö och kampanjchef Kirsi Syväri på presskonferens. Bild: Yle/ AG Karlsson lasse miettinen, ville niinistö, kirsi syväri

De gröna är tillsvidare skeptiska till en ändring av grundlagen i försnabbad ordning för att genomföra ny underrättelselagstiftning. Partiet säger inte nej, men vill noga värna om finländarnas medborgerliga rättigheter.

Det var efter terrordådet i Stockholm på veckoslutet som inrikesminister Paula Risikko (Saml) efterlyste snabba tag i införandet av nya underrättelselagar, som kan bidra till att motarbeta terrorism.

Skyddspolisen vill, i samarbete med andra myndigheter, förebygga och avslöja projekt som har att göra med terrorism, olaglig underrättelseverksamhet, spridning av massförstörelsevapen, extremiströrelser och organiserad brottslighet.

Risikko vill förklara ärendet brådskande, vilket kräver att 5/6 av den sittande riksdagen är med på noterna. Därefter kan en ändring i grundlagen godkännas med 2/3 av de angivna rösterna.

Har inte kunnat påvisa behov

De grönas partiordförande Ville Niinistö säger att det behövs nya möjligheter för polisen och myndigheterna att kontrollera suspekta informationstransaktioner och möjliga hot mot Finland.

Ändringarna måste ändå enligt partiet ske i en ordning där man respekterar grundrättigheterna.

- Vi tycker inte att regeringen än så länge kunnat påvisa varför grundlagen ska ändras, att man inte gör ett för stort hål i grundlagen som förminskar friheterna för finländarna. De (regeringen) har heller inte kunnat påvisa varför det ska ske i försnabbad ordning.

Finland anses ligga efter

Finland anses ligga efter många länder, till exempel Sverige, gällande hur modern underrättelselagstiftningen är.

Ville Niinistö ställer sig inte kategorisk till regeringens planer på att försöka genomföra ny lagstiftning genom försnabbat förfarande.

- Vi säger inte nej än så länge, för vi tycker det behövs ny lagstiftning. Samtidigt värnar vi om finländarnas medborgerliga rättigheter väldigt noga.