Hoppa till huvudinnehåll

Diskrimineringsombudsman: Returflyg till Afghanistan saknade tolk

Demonstration mot avvisningar av afghanska flyktingar. Medborgartorget i Helsingfors.
Demonstration mot avvisningar av afghanska flyktingar 4.4.2017, Medborgartorget i Helsingfors. Demonstration mot avvisningar av afghanska flyktingar. Medborgartorget i Helsingfors. Bild: Yle/Susanna Sjöstedt medborgartorget

Diskrimineringsombudsmannen har lämnat sin rapport till polisen om det omstridda flyget till Afghanistan 3.4.2017.

Ombudsmannen påpekar att tolk saknades under avlägsnandet.

Diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande att man ser tillgång till tolk som väsentligt för att den avlägsnade ska kunna behandlas människovärdigt.

En fungerande kommunikation gör avlägsnandena smidigare säger man vidare.

Dementerar rykten

I sociala medier och offentligheten framfördes diverse rykten före och efter flygningen, men diskrimineringsombudsmannen konstaterar att ingen av personerna som avlägsnades var minderårig eller gravid. De här uppgifterna dementerades också tidigare av polisen.

På polisstationen i Böle och under flygresan var umgänget mellan poliserna och dem som avlägsnades vänligt och sakligt även om tidvis förekom svårigheter i förståelsen när tolk saknades.

Avvisningen den 3 april 2017 ledde bland annat till flera protester och anmälningar till både riksdagens justitieombudsman och justitiekansler.

Målet med att bevaka hur avvisning ur landet verkställs är att avlägsnandet ska ske med respekt för mänskliga rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bevaka att de personer som avlägsnas behandlas människovärdigt. Under flygresan iakttar övervakarna vad poliserna gör, men de får inte ingripa utan endast observera.

Diskrimineringsombudsmannen vill också fästa uppmärksamhet vid Finlands asylsituation överlag.

- Vi har kritiserat de åtstramningar som gjorts i utlänningslagen de senaste åren, och vi är oroliga för att asylsökandes rättsskydd försämrats för mycket, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Läs också