Hoppa till huvudinnehåll

Mögelhundar ska undersöka Merituulen koulu i Ingå

Merituulen koulu i Ingå renoveras
Merituulen koulu i Ingå renoverades grundligt och byggdes till för ett par år sedan. Men det finns fortfarande barn med symptom av inneluften. Skolan har cirka 200 elever. Merituulen koulu i Ingå renoveras Bild: yle/Petra Thilman merituuli

Den finska skolan Merituulen koulu i Ingå fortsätter ha problem med inomhusluften trots att många åtgärder har gjorts för att förbättra situationen. Kommunen tar nu in mögelhundar som ska undersöka de delar av skolan som har mest problem.

- Om hundarna visar att det kan vara problem någonstans kan man undersöka de här punkterna närmare. Många har goda erfarenheter av sådana här hundar, säger controller Ilkka Rissanen vid Ingå kommun.

Mögelhundar kan med hjälp av känsligt luktsinne hitta problem i hus. Bild: YLE/Jussi Kallioinen mögelhund

Han sitter med i en arbetsgrupp som följer upp läget i Merituulen koulu. Gruppen möttes senast i slutet av mars.

Då konstaterade gruppen bland annat att man tar symptomen hos varje enskild elev på allvar.

Fortsatta problem

Merituulen koulu grundsanerades för ett par år sedan och byggdes till. I saneringen bytte man ut material i golv, tak och väggar.

Skolan hade före saneringen allvarliga problem med inneluften och det var meningen att problemen skulle vara ur världen efter renoveringen.

Men det finns fortfarande elever med symptom.

Ilkka Rissanen
Controller Ilkka Rissanen sitter med i arbetsgruppen som följer med läget med inomhusluften i Merituulen koulu. Ilkka Rissanen Bild: Yle/Maria Wasström ilkka rissanen

Ingå kommun lät konsultföretaget Sweco göra en enkät i skolan om inomhusluften. Den fick en svarsprocent på 53. Den visade att det inte fanns något bredare allmänt problem, men de vanligaste klagomålen var att luften kändes torr och att luftkonditioneringen var otillräcklig.

Det som var statistiskt signifikant var att över var femte som svarade på enkäten upplevde varje vecka att de hade hudproblem.

Det är särskilt elever i klass fem som har problem med torr hud i högre utsträckning än normalt. De har inte nödvändigtvis andra problem av inneluften än just torr hud.

Mest problem finns i rummen 161, 162, 102, 107 och 108.

Specialarrangemang

Elva elever i skolan har ytterligare symptom som de åtminstone upplever att beror på inneluften.

För fyra elever har man gjort undantagsarrangemang och de eleverna arbetar på heltid i klassrum på den nya sidan av skolan.

Ytterligare en lärare finns till hands för att handleda de här eleverna som inte sitter med sin klass.

De här eleverna måste jobba rätt självständigt och de behöver mer stöd hemifrån än elever i allmänhet.

Också undervisning via nätet och med hjälp av elektroniskt material har prövats.

Undersökningar av byggnaden

Nu har kommunen låtit göra grundliga undersökningar av inneluften, men man har inte hittat något som skulle tyda på fel i konstruktionerna.

Det finns givare som mäter situationen i skolan kontinuerligt och det mätresultaten följs upp varje månad.

Klassrummen 161 och 162 har fått effektivare luftrenare och de har nu installerats.

Värmebalansen i skolan har granskats.

Radontestburk
Många olika typer av mätningar har gjorts i skolan. Radontestburk Bild: Wikimedia radon,radontestburk

Radonmätningar har gjorts i skolan och man har konstaterat att det inte finns radon i inneluften.

Åtgärder

Luftkonditioneringen går på full maskin varje dag mellan klockan 5 på morgonen och 21 på kvällen.

Problemen med torr luft är normalt störst om vintrarna medan läget normaliseras mot våren när det blir varmare och man inte behöver värma upp huset lika mycket.

Men för att vara beredd inför nästa säsong ska man nu utreda om man kunde fukta luften via den centrala luftkonditioneringen.

- Det handlar om en balans så att man inte fuktar för mycket, säger controller Ilkka Rissanen.

Arbetsgruppen som följer med läget möts nästa gång först efter att man har fått en ny sammansättning. De kommunala tjänstemännen är de samma, men eftersom det har varit kommunalval byts politikerna ut.

Ordförande för gruppen är samma person som är ordförande för bildningsnämndens finska sektion. Också samhällstekniska nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande sitter med i arbetsgruppen.

Läs mera:

Luften testas i fyra rum i Merituulen koulu i Ingå

Inomhusluften i vissa av klassrummen i Merituulen koulu i Ingå upplevs som torr. Luften i de här rummen undersöks nu.