Hoppa till huvudinnehåll

Opportunito får riva magasinet i Norra hamnen i Ekenäs och bygga nytt

En ritning av ett hus och några båtar.
Så här ser Opportunitos vision ut från havet. Inne i artikeln finns också en bild i fågelperspektiv av hur bygget skulle se ut. En ritning av ett hus och några båtar. Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design Raseborg,Ekenäs,opportunito

Opportunito med Tom Nylund som frontfigur får riva hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs, beslöt stadsstyrelsen i måndags (10.4). Samtidigt säger landskapsmuseet på nytt att magasinet inte får rivas, utan påpekar att staden måste beakta att det finns företag som vill renovera.

Det lokala företaget Opportunito får förverkliga sina planer för Hamntorget och det gamla hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs.

En ritning av ett hus uppifrån.
Så här ser Opportunitos planer ut ritat uppifrån. En ritning av ett hus uppifrån. Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design Raseborg,Ekenäs,opportunito

Stadsstyrelsen i Raseborg valde företaget på sitt möte på måndagen.

Bakom företaget finns affärsmannen Tom Nylund.

Tom Nylund
Tom Nylund. Tom Nylund Bild: Yle/Christoffer Westerlund tom nylund,Raseborg,Ekenäs

Det här anbudet tackade staden ja till

Opportunito ska driva café och restaurang, försäljning samt plats för aktiviteter i form av exempelvis möten, yoga, dans eller utställningar. En stor del av lokalerna ska vara öppna året om.

Den hästskoformade och modernt utformade byggnaden är planerad i två plan. Nedre plan ska ha inglasade uteserveringar och övre plan öppna balkonger.

Som grund för sin planering har företaget förslag som vann den arkitekttävling som hölls för området år 2004. Förslaget heter Nystan.

Huvudhyresgästen är klar, det skulle vara Wi-Box Bakery & Kitchen som i dag driver café- och bageriverksamhet i Horsbäck.

Opportunito lovar tio jobb och ytterligare tio till under högsäsongen. Under byggtiden uppstår också tillfälligt fler arbetstillfällen..

I anbudet påpekas att det behövs en fungerande parkering intill. Den kunde vara anpassad för 60 bilar och dessutom för bussar.

Anbudsgivarna föreslår också att turistbussarna kunde tömma sina septiktankar där och att båtplatser också behövs i hamnen.

Investeringen är beräknad att bli två miljoner euro och företaget föreslår att arrendetavtalet på grund av den stora investeringen ska innehålla en möjlighet till förlängning. Avtalet föreslås börja den 1 oktober 2017 och arrendetiden är nu 30 år.

Årsarrendet är 5 250 euro. Opportunito vill utnyttja hela byggrätten på området.

Enligt söktjänsten Fonecta Finder är Tom Nylund den enda ordinarie medlemmen i Opportunitos styrelse. Niklas Nylund är suppleant.

Totalt kom det in fyra anbud.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) konstaterar att också de andra anbuden var helt okej.

- Det skulle säkert också ha varit en möjlighet för dem om inte det här skulle ha funnits, säger han.

De här tre anbuden tackade staden nej till

1. Företaget Deliza har gett sitt förslag namnet Pier 01 "Nautical house".

Det ville driva café och restaurang i hamnmagasinet och också ha mötes- och konferenslokaler där.

Deliza ville bygga nytt och skulle bygga två huskroppar som skulle beakta den jugendstil som byggnaden har i dag och också fungera ihop med det angränsande nybygget Port 19.

I gatuplan skulle det finnas ett maritimt butikskoncept och Ekenäs skulle med detta ha blivit den första staden i Finland med en fullständig marinbutik i kärncentrum och i hamnen, konstateras i anbudet.

I det sägs också att en olycklig utveckling kan skada både bostadsprojektet Port 19 och Pier 25- köpcentrumprojektet.

Verksamheten beräknades sysselsätta mellan åtta och tio anställda.

Arrendet föreslås vara 2 480 euro per år och företaget hade planerat använda 580 kvadratmeter av byggrätten på 700 kvadratmeter.

Konsultföretaget Deliza som verkar i Söderköping i Sverige samarbetar med Mäenpää som bygger bostäder invid hamnmagasinet.

Konsult Peter Tanzer är den person som har varit aktiv i projekten från företagets sida och har undertecknat anbudet tillsammans med arkitekt Michael Donalds.

2. Active Sport Club vill renovera hamnmagasinet i ursprungligt skick.

Det vill driva gymverksamhet på stället året om och också erbjuda café, bastu- och tvättmöjligheter för gäster i båthamnen under högsäsong.

Just nu sysselsätter företaget fem personer och de beräknar kunna anställa fem till.

Ombyggnadsarbetena kunde påbörjas inom år 2018 och arrendet föreslås vara 5 005 euro per år.

Däremot har företaget inte uppgett någon kostnadskalkyl, men uppger att den görs upp efter en noggrann genomgång med museimyndigheterna.

Staden hade begärt en sådan i anbudsförfrågan.

Företaget säger sig ändå ha hittat en intresserad finansiär och skulle också ansöka om ett statligt restaureringsbidrag för ändamålet eftersom byggnaden är den enda i sitt slag i Finland.

Active Sport Club driver för tillfället ett gym i affärshuset Formis i Ekenäs och anbudet är undertecknat av Heidi Jormanainen och Johan Nordström.

3. Ekenäs segelsällskap (ESS) ville se att huset främst används för butiker, café, restaurang och möteslokaler året om. Sällskapet ville samarbeta med olika aktörer, men ESS skulle fungera som ansvarig projektutvecklare.

ESS tog i anbudet inte ställning till om byggnaden ska rivas eller bevaras. Sällskapet konstaterar ändå att den är i dåligt skick.

Byggnaden skulle bli ESS centrum för båtsport och tävlingsevenemang. Cirka tio procent av helheten kunde vara förvaring av jollar och annan utrustning som behövs för segelsällskapets juniorverksamhet.

Matsidan kunde bestå av bar, bistro, café och uteservering.

Butikerna kunde vara specialiserade på båtliv, sport- och fritidsprodukter.

Verksamheten kunde ge mellan fem och tio nya arbetstillfällen.

Årsarrendet skulle vara 1 750 euro.

Ekenäs segelsällskaps anbud är undertecknat av vicekommodor Frej Werner och sekreterare Ingmar Klingstedt.

Byggnaden har i den gällande planen för området en skyddsbeteckning, sh, som säger att byggnaden i första hand ska bevaras.

Men den kan också ersättas av en ny byggnad som förbättrar stadsbilden. Dessutom bör man höra museimyndigheterna då staden vill göra något åt byggnaden.

Staden borde i första hand renovera, men Opportunitos anbud går ut på att riva byggnaden. Kan man bara strunta i beteckningen?

- Vi hörde under mötet på stadsplaneringsarkitekten som har bedömt den plan som finns och vad de beteckningar som finns i detaljplanen innebär. Enligt planen är det möjligt. Men det förutsätter att det som byggs passar in och respekterar byggnaderna arkitektoniskt, säger Walls.

Riv inte, säger nytt utlåtande från landskapsmuseet

Västra Nylands landskapsmuseum har nyligen (5.4) gett ett utlåtande till det undantagslov som staden har ansökt om för att kunna riva byggnaden. Museet anser att staden i sin ansökan inte har tillräckliga motiveringar för varför man vill riva byggnaden.

I sitt utlåtande anser landskapsmuseet att byggnaden inte får rivas utan ska renoveras och att den är i ett sådant skick att den går att renovera.

En fasad i dåligt skick.
Museet anser att byggnaden bör bevaras. En fasad i dåligt skick. Bild: Yle/Malin Valtonen Västnyland,fasader,Ekenäs,nattklubben ettan

Museet påpekar också att man måste beakta att det nu finns en spekulant som är intresserad av att renovera byggnaden till ursprungsskick.

Däremot avgjorde staden nu vem som ska få driva verksamhet i Norra hamnen innan undantagslovet avgjordes.

Västra Nylands landskapsmuseum gav nyligen ett liknande utlåtande i samma fråga.

Klart för stadsstyrelsen

Det blev ändå inte någon lång diskussion i stadsstyrelsen.

- Antagligen tyckte stadsstyrelsen att det var ganska klart. Företaget hade gett det bästa anbudet ekonomiskt och de bästa framtidsutsikterna med tanke på antal anställda, säger Walls.

Kan staden då hålla kolla på att företaget anställer så många som man uppger i anbudet, 20 stycken?

- Det är klart att det är en bedömning som man måste göra i proportion till verksamheten. Men alla är medvetna att när det gäller företagsverksamhet så är inget säkert. Man måste bedöma trovärdigheten utifrån planen. Men alla är ju på samma streck.

Efter att besvärstiden är över ska företaget och staden skriva ett reservationsavtal.

Texten i den andra faktarutan rättades 11.4 klockan 20:51. Ett av namnen var fel. Det ska vara Heidi Jormanainen och inte Reinikainen som det felaktigt stod.

Läs också