Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad driver bort skarvar på Metgrund

Skarvkoloni på holme, Vasa skärgård
Skarvkoloni på holme, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax Storskarv,skarvar (fåglar),fåglar,skarvkoloni

Vasa stad har börjat driva bort skarvkolonin från Metgrund. NTM-centralen har gett undantagslov. Bon från i fjol har fällts ned från träden och bortdrivningen inleddes i måndags.

På Metgrund i Vasa fanns senaste sommar en koloni på 500 skarvpar. Beståndet har ökat mycket snabbt och en ytterligare ökning är att vänta, om åtgärder inte vidtas. Skarvarna drivs bort genom att avlägsna gamla bon och genom mänsklig närvaro på holmen.

Ingen lugn plats

Åtminstone i några veckor ska holmen besökas regelbundet, så att fåglarna märker att det inte är en lugn plats att häcka på. Så här har man också agerat på andra ställen och det är den enda snabbt fungerande metoden, berättar miljödirektör Christer Hangelin.

Hangelin säger att man vill göra bortdrivningen på ett professionellt sätt, så att andra fåglar inte störs. En forskare som är expert på skarvar har befullmäktigats av Finlands miljöcentral att sköta om bortdrivningsprojektet.

Luktolägenheterna och träddöden har blivit ett problem och avföringen påverkar de närliggande simsträndernas vattenkvalitet om situationen fortsätter.

Inga naturliga fiender

I yttre skärgården begränsas beståndet av skarvens naturliga fiender, till exempel havsörnarna. I de gynnsamma förhållandena på Metgrund finns utrymme för en större mängd skarvar och därför vill man påbörja bortdrivningen genast nu när lovet erhölls, poängterar Hangelin.

Skarvar får inte drivas bort utan lov av NTM-centralen. I det här fallet beviljades lovet, då staden kunde påvisa att problemet är allvarligt och att det beror uttryckligen på skarvarna.

Läs också