Hoppa till huvudinnehåll

Vasaborna vill lyfta fram flerspråkigheten i staden

Vasa centrum.
Vasa centrum. Vasa centrum. Bild: Yle/Sarah Karjalainen vasa centrum,Vasa,Österbotten

Lyft inte bara fram svenskan utan regionens flerspråkighet det anser invånarna i Vasas regionenkät. Havet, naturen och den goda sysselsättningssituationen fick beröm.

Naturen, havet, de goda frilufts- och motionsmöjligheterna, trivsam miljö, stadens lämpliga storlek och korta avstånd är sådant som Vasaborna uppskattar med sin hemstad.

Regionens flerspråkighet sågs både som en rikedom och en utmaning.

Det anser de 248 personer som svarade på Vasa stad och Vasaregionens utveckling Ab VASEK:s enkät. Man ville veta vad invånarna tycker är viktigast i Vasa och Vasaregionen.

72 procent av de som svarade är Vasabor och man har också intervjuat 50 beslutsfattare och påverkare samt representanter för näringslivet och läroanstalter.

Marknadsför flerspråkighet

De svarande önskade att svenskspråkigheten inte ska framhävas allt för mycket i kommunikationen. Istället kan man locka nya invånare genom att berätta att man också klarar sig i Vasa på finska eller engelska.

- Vasa borde marknadsföras som en flerspråkig och mångkulturell stad och dämpa den kraftiga tvåspråkighetsstämpeln. Visst är vi en tvåspråkig stad, men jag tycker att flerspråkigheten mera motsvarar verkligheten och torde också öka områdets attraktivitet mera än tvåspråkigheten.

- På annat håll i Finland har man den uppfattningen att man inte klarar sig om man inte talar flytande svenska, skriver en respondent

Samarbete och positiv attityd efterlystes i högre grad också över språk-, kommun- och organisationsgränserna.

Lämplig för familjer och studerande

Vasa anses vara en familjevänlig stad som också är en lämplig bostadsort för studerande. Familj, människorelationer, det egna hemmet och studentlivet ger glädje i livet. Men även naturen.

- Jag har flyttat till Vasa i augusti 2016, och bor nu på Brändö. Jag älskar närheten till naturen, trots att man är så nära stan, skriver en person i sitt enkätsvar.

Andra styrkor som lyftes fram var kultur, evenemang, mångsidiga arbets- och studiemöjligheter, internationalism, tvåspråkigheten, kunnandet inom industrin och bra service.

Kollektivtrafiken kan förbättras

Respondenterna ansåg att det finns rum för förbättringar inom kollektivtrafiken. Man önskade flera turer och snabbare förbindelser både inom lokaltrafiken och till och från Vasa.

I svaren lyftes också förbättring och underhåll av cykelvägarna fram.

Enligt de svarande borde Vasas stränder och centrumområde utnyttjas mera, med hjälp av gemensamma evenemang och affärsverksamhet.

Ett levande centrum trodde man skulle öka dragningskraften såväl bland turisterna som bland ortsborna ansåg respondenterna.

Svaren kommer att användas vid utveckling av regionens kommunikationsstrategi.

Du kan bekanta dig närmare med Vasaregionen på adressen: http://vasaregionen.fi/

Läs också