Hoppa till huvudinnehåll

Översvämmat avlopp orsak till mikrober i Lovisa idrottshall

Lovisa idrottshall
Lovisa idrottshall Bild: Yle/Stefan Paavola lovisa inneluft

Undersökningarna och reparationerna i Lovisa idrottshall fortsätter. Nu har staden hittat orsaken till de mikrobhärdar som hittades bland annat i golvmattan under tvättstället.

Lovisa stad har tagit bort ytmaterialet från golven i de två omklädningsrummen. Där hittades orsaken till mikrobhärdarna som upptäcktes i mars: en felaktig konstruktion i tvättställets avlopp.

I något skede har det här förorsakat översvämning av avloppsvatten i samband med höjt vattenläge och störtregn. Vattnet har letts under golvmattan.

Numera kan avloppsvattnet inte längre svämma över i hallen. Avloppslinjen till hallen har byggts om till en pumpstation.

Omklädningsrummen repareras

Lovisa stad reparerar de två omklädningsrummen i idrottshallen. Tanken är att arbetet ska vara klart i april–maj.

Dessutom har staden tagit nya prover från isoleringsmaterialet i hallens ytterväggar under onsdagen.

I januari och februari tätades idrottshallens golv, så att mikroberna inte kan ta sig in i inneluften via springor vid golvkanterna. Det finns ändå fortfarande små hål där nät- och målstolparna är fästa.

Lovisa utreder nu alternativ för att täta hålen.

En av mellanväggarna i salen är i dåligt skick och tas bort. De två andra mellanväggarna tvättas.

Staden går igenom motionsredskap

I maj ska staden dessutom gå igenom de motionsredskap som förvaras i hallen tillsammans med dem som äger redskapen. Skolorna, fritidsväsendet och några idrottsföreningar förvarar lösöre i hallen.

Lovisa stad rekommenderar att man inte använder utrustning som har förvarats i hallen om den har mjuk yta och kommer i kontakt med huden. Hit hör till exempel skumplastmadrasser eller -mattor.

Textilier och motionsredskap med hård yta kan användas efter att de har tvättats.

Lovisa stad har inte fått information om nya symptom bland hallens användare. Tillsvidare kan hallen användas som normalt.

Skolornas gymnastiklektioner hålls fortfarande utomhus då vädret tillåter.

Politikerna fattar beslut om hallens öde

Inga större renoveringar görs i hallen innan början av juni. De fortsatta åtgärderna beror på vad politikerna beslutar.

Bildningscentralen och lokalservicen bereder alternativa planer för fortsatta åtgärder. Planerna behandlas i stadsstyrelsen i maj.

I årets budget har staden bland annat reserverat pengar för att upphandla och installera ett nytt ventilationssystem. Om och när de här pengarna används beror på hallens öde som helhet.