Hoppa till huvudinnehåll

Fler vill ha fertilitetsvård i den offentliga sjukvården

Embryon vid en klinik i Lepzig 2011
Av alla födda barn är drygt fem procent resultat av fertilitetsbehandling. Embryon vid en klinik i Lepzig 2011 Bild: EPA/WALTRAUD GRUBITZSCH embryoskop

Nästan hälften av all fertilitetsvård sköts nu av den offentliga sjukvården.

Det är den största andelen sedan 1992 då man började göra upp statistik.

47 procent av all fertilitetsvård sköts nu offentligt och en orsak är det lägre priset, säger specialplanerare Anna Heino på Insitutet för hälsa och välfärd.

- I den offentliga vården är priset markant lägre och det är nog en viktig faktor.

I den offentliga sjukvården är till exempel poliklinikavgiften bara drygt 40 euro och dagskirurgin kostar drygt 130 euro, säger Anna Heino. Dessutom påpekar Heino att det finns ett betaltak på 691 euro, och efter det är en stor del av vården avgiftsfri.

- Priset på de privata klinikerna varierar, beroende på klinik och vilket ingrepp som utförs, men en provrörsbefruktning kostar runt 2 000-3 000 euro.

Inom den offentliga vården är ändå köerna långa och det finns t.ex. begränsningar för hur gammal kvinnan får vara.

Chansen att lyckas få barn med hjälp av ferttilitetsbehandlingar är ändå inte särskilt stor. Varje år inleds kring 14 000 fertilitetsbehandlingar och 17-18 procent leder till att ett barn föds.

År 2015 föddes drygt 2 500 barn till följd av fertilitetsbehandlingar och det är ungefär 5 procent av alla barn.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes