Hoppa till huvudinnehåll

Nasas Suomi-satellit tar fantastiska nattbilder av Jorden

Nasa har publicerat de hittills tydligaste bilderna av hur människans aktivitet formar Jorden och lyser upp planeten under natten.

Bilderna är tagna med hjälp av satelliten Suomi NPP och instrumentet VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Med hjälp av dataalgoritmer har Nasa tagit bort naturliga ljuskällor, som bränder och månsken.

Satelliten är döpt efter den finskbördige meteorologen Verner E. Suomi, och den sköts upp år 2011.

Suomi tar dagligen bilder av nästan varje vrå av jorden. Bilderna finns tillgängliga för forskare inom några minuter eller timmar efter att de tagits.

- Tack vare VIIRS kan man nu övervaka kortsiktiga förändringar som orsakas av störningar i kraftleveranser, till exempel konflikter, stormar, jordbävningar och strömavbrott, säger forskningsledaren Miguel Román.

VIIRS potential att assistera vid katastrofer har redan satts på prov. Efter orkanen Matthew hösten 2016 kunde VIIRS kartlägga hur stora områden som hade drabbats av strömavbrott, och vidarebefordra informationen till de myndigheter som koordinerade räddningsoperationen.

Unik möjlighet att följa med förändringar

På längre sikt kan bilderna användas för att dokumentera hur jorden förändras.

- Vi kan övervaka cykliska förändringar som drivs av återkommande mänskliga aktiviteter såsom semesterbelysning och säsongsförflyttningar. Vi kan också övervaka gradvisa förändringar som drivs av urbanisering, utflyttning, ekonomiska förändringar och elektrifiering, säger Román.

Enligt Nasa har FN redan använt Suomis bilder för att övervaka krigens inverkan på elkraft och för att följa med fördrivna människor i det krigshärjade Syrien.

Forskarna hoppas att bilderna i framtiden ska kunna utnyttjas i ännu större utsträckning, till exempel för att övervaka olagligt fiske och spåra havsisarnas rörelser.

Forskare i Puerto Rico planerar att utnyttja satelliten för att minska ljusföroreningar och skydda tropiska skogar och kustområden som stöder känsliga ekosystem.