Hoppa till huvudinnehåll

Två veteraner lämnar Korsholmspolitiken

Hans Nyholm och Per Thomasfolk.
Hans Nyholm och Per Thomasfolk. Hans Nyholm och Per Thomasfolk. Bild: Yle/Roger Källman Korsholm,per thomasfolk

I förra veckans kommunalval fick 23 fullmäktigeledamöter i Korsholm förnyat förtroende. Två veteranpolitiker som valde att inte kandidera fler gånger är SFP:arna Hans Nyholm och Per Thomasfolk.

Nu slapp de sitta och vara nervösa över om de skulle få tillräckligt med röster för att komma in. Båda följde ändå givetvis med rösträkningen för att se hur det skulle gå för partikamraterna.

- Att vi gick framåt med två mandat i Korsholm får Hasse och jag ta som att vi fick godkänt för den här perioden, säger Per.

Politiskt aktiv i fem decennier

Per Thomasfolk berättar att han kom med i politiken via ungdomsföreningen och idrottsklubben i hembyn Tjöck. Han hann också vara ordförande i båda föreningarna.

- 1968 kom jag med i Svensk Ungdom. Min start i det kommunalpolitiska var år 1972, då kandiderade jag i "nya" Kristinestad, säger Per.

Hans första förtroendeuppdrag var att leda ungdomsnämden. Det gjorde han från 1973, men lämnade uppdraget år 1974 då han blev ombudsman för SFP-kretsen i Österbotten.

- Nu lämnar jag kommunpolitiken, men mitt engagemang inom SFP ger jag inte upp så länge jag lever. I kommande val kommer jag att arbeta inom någon stödtrupp, säger Per.

Bananskal

Hans Nyholm säger att han halkade in i politiken "på ett bananskal". Det var faktiskt Per Thomasfolk som lockade med honom.

- Han sa åt mig att komma med på SFP:s årsmöte i Kvevlax. På årsmötet blev jag sen tillfrågad om jag kunde bli kassör i lokalavdelningen och inte kunde jag säga nej till det.

Efter en tid blev Hans ordförande för lokalavdelningen. Efter det följde också en del andra uppdrag. Så år 1996 hade man för få kandidater i Kvevlax till kommunalvalet och i egenskap av ordförande fick Hans lov att ställa upp.

- Jag trodde definitivt inte att jag skulle komma in, jag var ju inflyttad och jobbade på skattebyrån! Av någon märklig anledning så kom jag ändå in.

Efter dryga två år slutade Alf Holm som styrelseordförande och Hans Nyholm utsågs till hans efterträdare. Det var i juni 1999 och Hans satt på den posten till januari 2005.

Sen behövde Hans vila upp sig och tog en fyra års paus från kommunalpolitiken. Efter det gjorde han comeback och har hängt med fram till nu.

Ekonomi och välmående

Inom kommunalpolitiken har Hans Nyholm använt sina erfarenheter och kunskaper från sitt jobb på skattebyrån. Då han blev styrelseordförande var kommunens ekonomi i dåligt skick, både 1997 och 1998 visade resultaträkningen stora minus.

- Det var att sätta all kraft på ekonomin då och det har fortsatt, så den biten har jag satsat på. En annan bit är det här med planläggning. Att kommunen har tomter är en förutsättning för att den ska ha god ekonomi.

Per konstaterar att han och Hans är varandras motsatser. Där Hans har arbetat med ekonomi och tekniska frågor så har Per engagerat sig i det sociala, idrott och ungdom.

- Mitt första uppdrag i Korsholm var väl då jag år 1985 blev ordförande i idrottsnämnden. Genom det engagemanget kom jag med och fick vara med och fick se Botniahallen byggas i Korsholm.

Förnyelse och eventuell kommunfusion

I årets kommunalval var deltagandet ett par procent högre än senaste gång. Av de 43 som valdes in i fullmäktige var 20 nya och 23 fick förnyat förtroende.

- Det är bra att det blir en föryngring, men det är också viktigt att äldre är med, säger Per Thomasfolk.

En fråga som ältats i många år och som det kommande fullmäktige också kommer att få ta ställning till är Korsholms fortsatta självständighet. Tanken på att slå sig samman med Vasa (eller till en ännu större helhet) är ständigt aktuell.

- Förra valet gick jag ut med devisen om ett starkt självständigt Korsholm, men jag har ändrat mig och det står jag för, säger Hans Nyholm.

Nyholm säger att behovet av att ha en självständig kommun minskar drastiskt i och med de kommande reformerna. De indragningar av skolor och annan service som man i tiden fruktade att en fusion med Vasa skulle medföra har man nu själv tvingats genomföra.

- Det börjar bli mindre och mindre som talar för ett självständigt Korsholm. Samtidigt hör man att det i Vasa inte pratas om regioner, utan om hur stora städerna är. Vi borde finnas bland de tio största städerna för att räknas, säger Nyholm.

Per Thomasfolk säger att han länge talat för en fusion. Han efterlyser diskussioner och att parterna skulle ta reda på vad en sammanslagning kunde medföra.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten