Hoppa till huvudinnehåll

Barn har fötts på Borgå sjukhus trots nedlagt BB

Nyfödd på BB.
Arkivbild av nyfött barn Nyfödd på BB. Bild: Yle/Stefan Paavola nyfödda,babyer,förlossning

Ett barn har fötts på Borgå sjukhus genom akut kejsarsnitt i år. Tf överläkaren vid den gynekologiska avdelningen medger att det kan ske igen.

Den gravida kvinnan var på väg till en inbokad kontroll vid mödrapolikliniken då det uppstod ett akut behov av att föda. Hon måste opereras med kejsarsnitt.

- Allting fick ett lyckligt slut, säger tf överläkaren Henna Turunen.

Enligt Turunen handlade det om en akut situation som lika väl kunde ha uppstått hemma. Nu råkade det sig bara att kvinnan var på sjukhuset.

- Det var bra att hon råkade vara här vid sjukhuset och att vi kunde rycka in.

Ett akut kejsarsnitt gick att fixa i det här fallet för att det här hände under dagtid. Det fanns barnmorskor och gynekolog på plats.

Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus
Förlossningsavdelningen vid Borgå BB stängde vid årsskiftet. Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus Bild: Yle/Stefan Paavola förlossning,bb på borgå sjukhus

Kan inte operera nattetid

Tf ledande läkaren Esko Glücker understryker att sjukhuset inte längre har operationssalspersonal dygnet runt eller jourhavande gynekolog. Det är inte längre möjligt att göra ett akut kejsarsnitt under kvällar och nätter.

- Vi opererar inte längre på nätterna, säger han.

Tf överläkaren Henna Turunen säger att kvinnan skulle ha skickats till Kvinnokliniken eller Barnmorskeinstitutet om den akuta situationen skulle ha uppstått på kvällen eller natten. Kejsarsnittet skulle ha gjorts någon annanstans.

Flera kan födas på Borgå sjukhus

Överläkaren på mödrapolikliniken ser det som mera sannolikt att en motsvarande akut situation uppstår annanstans än på Borgå sjukhus, men det är också möjligt att det uppstår en motsvarande situation på mödrapolikliniken igen.

- Vi avgör kanske att en gravid kvinna måste föda redan här på sjukhuset.

Om en förlossning framskrider i så snabb takt att en gravid kvinna inte längre kan skickas med ambulans från Borgå sjukhus till Helsingfors sker förlossningen troligen utan behov av läkaringripande. Snabba förlossningar brukar enligt överläkaren ske utan komplikationer.

Enligt Turunen finns det dock fortfarande barnmorskor som jobbar på olika håll i sjukhuset. De kan rycka in vid akutsituationer.

Turunen har också i flera repriser hållit föreläsningar för personalen vid jouren för att de anställda ska vara förberedda för en akut förlossning.

- Men vi gör vårt bästa för att dirigera patienterna annanstans för att undvika att den här typens situationer ska uppstå här på sjukhuset.

Hellre födsel i ambulansen än på Borgå sjukhus

Under kvällar och veckoslut är det inte möjligt att göra ett akut kejsarsnitt på Borgå sjukhus. Då skickas alla i akut behov av hjälp automatiskt till förlossningssjukhusen i Helsingfors.

Om någon gravid kvinna i akut nöd ringer till Borgå sjukhus uppmanas hon ringa efter ambulans och att inte komma till Borgå sjukhus.

- Det första alternativet är att hon föder i ambulansen.

Ambulans
Linjen är att det är bättre att föda i en ambulans än på Borgå sjukhus. Ambulans Bild: YLE/Erica Vasama frank högström

Borgå sjukhus är enligt överläkaren inte längre utrustat för att sköta födslar. Om föderskor dirigeras till andra sjukhus så finns det enligt henne en stor sannolikhet att de hinner fram i tid.

- Tanken är den att man åtminstone är närmare förlossningssjukhuset om födseln sedan sker i ambulansen eller i taxin.

Turunen understryker att det inte är ett önskvärt scenario att föda i en ambulans, men i den kan man sköta både mamman och det nyfödda barnet.

Överläkaren kritiserar stängningen av Borgå BB

Överläkare Turunens personliga åsikt är att det inte var ett smart beslut av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) att lägga ner BB i Borgå.

- Beslutsfattarna har troligen räknat med att några föder i en ambulans.

Hon önskar så klart att ingen går ett sådant öde till mötes.

Artikeln är korrigerad 18.4.2017 kl. 8.56. Ordvalet "smärtfritt" i texten ändrades till "utan behov av läkaringripande", eftersom skribenten avsåg att snabba förlossningar brukar ske utan komplikationer.

Läs också