Hoppa till huvudinnehåll

Han dömer utsedd av SFP - men nämndemännen i tingsrätterna blir färre

Ulf Ljung är nämndeman i Helsingfors tingsrätt.
Ulf Ljung säger att han oftast brukar glömma fallen han har dömt i när han går ut från tingsrätten. Han säger att han inte brukar fundera på dem efteråt. Ulf Ljung är nämndeman i Helsingfors tingsrätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn nämndeman

Nämndemännen i tingsrätterna i huvudstadsregionen ser ut att bli färre under nästa valperiod. Nya nämndemän ska väljas efter kommunalvalet. En som varit med länge är Ulf Ljung, som har varit nämndeman sedan 1993. Han är utsedd av SFP.

Nämndeman är en lekman som är med och dömer i brottsmål som kan ge strängare straff än två års fängelse. Domen i liknande fall ges av två nämndemän och en yrkesdomare.

Ulf Ljung har varit nämndeman sedan 1990-talet. I början hade Ljung ingen annan juridisk utbildning än att han studerat förvaltningsrätt vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Senare har han ändå tagit en rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi.

- I Helsingfors tingsrätt som uppstod 1993, efter rådstuvurätten, behövdes nämndemän, som utsågs av de politiska partierna. Jag tillfrågades av SFP och har sedan 1993 varit nämndeman i Helsingfors tingsrätt, säger Ljung.

Vilken typ av brott är svårast att döma?

- Dels de ekonomiska brotten där det kan finnas komplicerade transaktioner och det fordras en del ekonomisk kunskap. Och dels sexualbrott, alltså våldtäkter och sexuellt utnyttjande av barn. De är obehagliga. Jag har varit med och dömt i en del våldtäktsmål och en del pedofilmål.

Finns det något fall som du särskilt minns under de här åren?

- Det finns flera fall jag kommer i håg. I princip är det ändå så att när jag stiger ut ur tingsrätten glömmer jag fallen. När fallet är avslutat kommer jag inte i håg det desto mer, men naturligtvis finns det sådana fall jag har minnen av på ett eller annat sätt.

Det finns alltid risken att man dömer felaktigt. Men i fall man tvekar ska man säga sin åsikt.― Ulf Ljung, nämndeman

Vad tänker du om att du är med och dömer människor? Tänk om du har dömt en oskyldig?

- Det finns alltid risken att man dömer felaktigt. Men i fall man tvekar ska man säga sin åsikt. Om man är av annan åsikt än majoriteten kan man lämna avvikande åsikt i domen.

Dömde förr också lindrigare brott

Under den här valperioden har antalet nämndemän i Helsingfors tingsrätt varit 300, i Esbo tingsrätt 62 och i Vanda tingsrätt 65.

Antalet kommer att bli färre under kommande valperiod. Helsingfors tingsrätt vill minska antalet till 270. Esbo tingsrätt till 50, varav 48 utses från Esbo och två från Grankulla medan Vanda tingsrätt vill minska antalet till 60. Det här visar utlåtanden från tingsrätterna till Justitieministeriet. I sista hand är det ministeriet som slår fast antalet, men ministeriet brukar följa tingsrätternas förslag.

Orsaken till det minskade behovet är en lag, som trädde i kraft 2014, och som har minskat på antalet nämndemän under ett brottsmål från tre till två.

Helsingfors tingsrätt påpekar i sitt utlåtande att under ett år inhiberar nämndemän sin medverkan i brottsmål i omkring 400 fall, vilket enligt tingsrätten bör tas i beaktande när antalet nämndemän slås fast. Under 2016 ordnades omkring 950 rättegångar i Helsingfors med en nämndemannasammansättning med en domare som ordförande och två nämndemän.

Antalet nämndemän har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet då nämndemännen också dömde i lindrigare brott, som stölder och rattfylleri.

Partierna utser nämndemännen utgående från styrkeförhållandena i fullmäktige. Under den här valperioden har Samlingspartiet utsett 81 nämndemän, De gröna 67 och SDP 52 till Helsingfors tingsrätt. SFP har utsett 17.

De nyvalda fullmäktigena väljer nämndemän i juni.

Helsingfors tingsrätt.
Största delen av de nuvarande nämndemännen i Helsingfors tingsrätt har utsetts av Samlingspartiet. Så kommer det också vara under följande valperiod. Helsingfors tingsrätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn helsingfors tingsrätt,Helsingfors tingsrätt,Helsingfors,tingsrätter

"Nämndemännen behövs för att ge en bild av hur man fungerar i samhället"

Ulf Ljung gillar inte planerna på att minska på antalet.

- Att antalet minskar hela tiden är i linje med vad Justitieministeriets tjänstemän och politikerna tycker, det vill säga att nämndemännen inte behövs. Det här är ett led i att antalet hela tiden minskar och till sist kan man konstatera att nämndemännen inte behövs.

- Men nämndemännen behövs för att ge en bild av hur man fungerar ute i samhället. De kan ge sin syn på ärenden utgående från sitt arbetsfält och sin erfarenhet. De kan ge praktiska synpunkter på saker och ting medan yrkesdomare ger de juridiska synpunkterna, säger Ljung.

Vilka nämndemän som dömer i ett mål utses av tingsrätten. Det går alltså inte att välja vilka fall man dömer i.

"Jag är inte en politisk förtroendevald i tingsrätten"

Ljung har utsetts av SFP men betonar att han inte är en förtroendevald.

- Via SFP har jag valts, men jag är inte en politisk förtroendevald i tingsrätten. Jag är bara där som mig själv. Jag har inget politiskt mandat i mitt arbete som nämndeman. Jag är medlem i SFP och har tidigare varit aktiv inom partiet, men aldrig kandiderat i ett val, säger Ljung.

Om en person med koppling till SFP står åtalad för ett brott, kan du då vara nämndeman?

- Om det är en SFP-medlem jag känner eller en känd SFP:are skulle jag anmäla jäv. Men jag har aldrig under min tid som nämndeman anmält jäv på grund av politiska orsaker.

En nämndeman ska vara mellan 25 och 65 år. Ljung fyller snart 63, vilket gör att den följande perioden blir hans sista som nämndeman.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen