Hoppa till huvudinnehåll

Medvind för nytt historiskt museum i Åbo

Domkyrkan, träd i höstskrud och hus längs Västra Strandgatan speglas i Aura å.
Åstranden i Åbo piffas upp. Domkyrkan, träd i höstskrud och hus längs Västra Strandgatan speglas i Aura å. Bild: Yle/Linus Hoffman Åbo,Åbo domkyrka,biblioteksbron,Aura å (vattendrag i Finland)

Fyra jubileumsprojekt godkändes på Åbo stadsfullmäktiges möte på tisdagen. De fyra projekten är ett nytt historiskt museum, grundandet av stiftelsen Åbo 2029, en uppgradering av åstranden och grundandet av ett nytt naturskyddsområde i stadsdelen Luolavuori.

Projekten är ett sätt att fira Finlands 100-årsjubileum samtidigt som man lyfter fram Åbos 800-årsjubileum år 2029. Enligt staden är satsningarna Åbos gåva till Finland.

Det första steget är att staden grundar stiftelsen Åbo 2029 vars uppgift är att stöda stadens konkurrens- och attraktionskraft. Orsaken till att stiftelsen grundas är att kommunernas statsandelar och ekonomiska spelrum kommer att minska efter landskapsreformen. Det är tänkt att kapitalet till stiftelsen tas dels från stadsstyrelsens bidragspengar, dels från stadens skadefond.

Tanken är att stiftelsens kapital ska uppgå till 29 miljoner euro, och fram till 2029 ska endast avkastningen användas till investeringar i attraktionskraften.

Det krävdes ändå en omröstning innan stiftelsen kunde godkännas. Centern, Vänsterförbundet och Olavi Mäenpääs samt Pauli Kossilas enmanna-grupperingar ifrågasatte stiftelseplanerna. Istället krävde de att staden grundar en fond för samma ändamål.

- Det handlar om mycket pengar och jag tror att staden skulle ha bättre insyn i en fond som förvaltas av stadsstyrelsen, säger Centerns Jarmo Laivoranta.

- Insynen i stiftelser är inte så bra och det förekom kritik mot hur modellen fungerade under kulturhuvudstadsåret, konstaterar Vänsterförbundets Li Andersson.

Deras förslag röstades ner med sifforna 52-15.

- En stiftelse är en långsiktig lösning jämfört med en fond. Dessutom möjliggör modellen extern finansiering, konstaterar Samlingspartiets Pentti Huovinen.

"Finlands historia börjar och slutar i Åbo"

Måndagens fullmäktigebeslut innebär att planeringen av ett nytt historiskt museum i Åbo nu tar fart. Det nya historiska museet ska bli ett komplement till de befintliga museerna i Åbo, men ha ett mycket bredare perspektiv än dem. Museet ska dessutom verka som ett vetenskapscentrum i stil med Heureka i huvudstadsregionen.

Målet är att museet ska locka uppemot 200 000 besökare per år.

- Finlands historia börjar i Åbo och slutar i Åbo. Det är omöjligt att tänka sig ett liknande museum i Tammerfors, konstaterar SDP:s Aimo Massinen.

Åbo stadsfullmäktige sammanträder i stadshusets fullmäktigesal.
Jubileusmötet till ära hade fullmäktigeledamöterna klätt upp sig. Åbo stadsfullmäktige sammanträder i stadshusets fullmäktigesal. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Åbo stadsfullmäktige,åbo stadsfullmäktige 18.4.2017

Meningen är att museet ska vara helt färdigt 2029, men att de första utställningarna ska öppnas redan 2022. Tanken är att pengar för planeringsarbetet ska reserveras redan i nästa års budget.

Beslut om att bygga själva museet fattas senare. Den exakta platsen för museet klarnar också senare.

Åstranden piffas upp

Det tredje projektet går ut på att göra en ännu mer trivsam miljö kring åstranden. Bland annat innebär det att åstranden lyses upp mer. De första ljusförbättringarna är planerade till hösten 2017.

Förutom ljus- och ljud ska också gångstråket nedanför Domkyrkoskvären förlängas mot Tomasbron, nedanför ärkebiskopens bostad.

Staden vill lansera begreppet Gamla stan för området kring Gamla stortorget.

- Gamla Åbo borde få ett starkare brand. Det är fint att hela området kring Gamla Stortorget och domkyrkan nu inkluderas i planerna, säger Samlingspartiets Minna Arve.

Luolavuori får ett nytt naturskyddsområde

Det fjärde projektet är ett naturskyddsområde i stadsdelen Luolavuori. Där har flera fornminnen upptäckts, däribland Åbos gamla gränssten som omnämns redan 1530.

- Då man ser på helheten så kan man nog säga att Luolavuori är kronan på verket, konstaterar Arve.

Naturskyddet innebär inte att områdets nuvarande användning förhindras.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland