Hoppa till huvudinnehåll

Överraskande mycket nanopartiklar på arbetsplatser – också kopieringsmaskinen är en skurk

Plåtar med matbröd i Henrikssons bageri i Borgå
Mycket partiklar på varma arbetsplatser. Plåtar med matbröd i Henrikssons bageri i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström jäser

Nanopartiklar kan eventuellt utgöra en hälsorisk – men på arbetsplatserna har problemet inte uppmärksammats särskilt mycket.

Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet har uppmätt höga partikelhalter särskilt i arbetsskeden där man använder sig av höga temperaturer.

- Diskussionen om nanopartiklar har fokuserat på nanomaterial som produceras industriellt trots att nanopartiklar också förekommer på vanliga arbetsplatser, säger specialforskare Anna-Kaisa Viitanen på Arbetshälsoinstitutet.

Bagerier kan ha höga halter

Forskarna har mätt partikelhalten på bland annat två verkstäder och i ett bageri. Under TIG-svetsning steg partikelhalten till 110 000 - 350 000 partiklar per kubikcentimeter luft. Mätningarna gjordes i närheten av arbetarnas andningszon men utanför andningsskydden. I bageriet var halten av partiklar 80 000 - 100 000 medan man gräddade varorna.

Svetsningsarbete vid STH-Steel i Larsmo
Svetsningsarbete vid STH-Steel i Larsmo Bild: Yle/ Kjell Vikman svetsning

Partikelsiffrorna utgör medeltal för en arbetsdag. Under vissa arbetsmoment kan halterna vara mycket högre. Arbetshälsoinstitutets målnivå för industriellt producerade nanopartiklar är under 40 000 per kubikcentimeter luft.

På en damfrisering steg partikelhalten en aning under färgning av hår. Små mängder uppmättes under tillverkning av MDF-dörrar och mekanisk slipning av stål.

Kopieringsmaskiner avger partiklar

De arbetsplatser där man utsätts mest för nanopartiklar är sådana där det används ugnar, förbrännings- och elmotorer eller värmeanordningar. Arbetet kan vara svetsning, metallgjutning, slipning eller maskinbearbetning.

Det kan frigöras nanopartiklar även vid mattillverkning. Också kopieringsmaskiner samt laser- och 3D-printrar kan avge nanopartiklar.

På bilden ser du titandioxid, med små silverpartiklar på
På bilden ser du titandioxid, med små silverpartiklar på Bild: Med tillstånd av VTT. nanopartiklar

- På arbetsplatserna kan man fästa uppmärksamhet vid nanopartiklarna i samband med riskbedömningar eller när arbetshälsoläget utreds på arbetsplatsen.

Förut har man inte kunnat mäta partiklarna på en arbetsplats eftersom det inte har funnits instrument för det, men nu finns det nya mätinstrument på marknaden.

Man kan skydda sig mot nanopartiklar på samma sätt som mot fint damm.

Nanopartiklarna kan tränga djupt in i lungorna. Partiklarna misstänks vara kopplade till sjukdomar i luftvägarna samt till hjärt- och kärlsjukdomar.

FNB

Nanopartiklarna är ytterst små

  • Nanopartiklarna har en diameter på mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljontedel av en millimeter.
  • Nanopartiklar uppkommer på naturlig väg, till exempel under vulkanutbrott och genom människans verksamhet; trafik- och industriutsläpp, rökning och tillverkning av nanomaterial.
  • På arbetsplatserna kan nanopartiklar uppkomma i processer där man använder höga temperaturer eller stora energimängder. Även gasföreningar, material i pulverform, dammande processer och mekanisk bearbetning kan producera partiklar.
  • Man skyddar sig mot partiklarna genom att minska utsläppen, förhindra att de hamnar i luftvägarna, god ventilation och i sista hand andningsskydd.
  • I ljuset av det man vet i dag anser man fortfarande att damm, fibrer, lösningsmedel eller andra kemikalier är mer skadliga för hälsan än nanopartiklar.

Källa: FNB/Arbetshälsoinstitutet