Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges ekonomi går som tåget – en annan verklighet än i Finland

Madgalena Andersson
Sveriges finansminister Magdalena Andersson kan fördela det goda och hålla budgeten i balans. Madgalena Andersson Bild: All Over Press Magdalena Andersson,Sverige

Sveriges finansminister presenterade i dag landets vårbudget. Enligt den går Sverige ekonomi starkt. Sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. De offentliga finanserna väntas visa överskott också 2018.

Sveriges statsskuld har inte varit så här låg sedan 1970-talet. Statsskulden kommer att sjunka till under 30 procent av BNP. Den finländska statsskulden är som jämförelse 47,7 procent av BNP enligt Statskontoret.

Tillväxten i Sverige förutspås i år bli 2,9 procent, men väntas minska något nästa år till 2,2 procent.

Finansminister Magdalena Andersson kunde stoltsera med att statsskulden krymper och överskottet i den offentliga ekonomin växer.

Sverige väljer att satsa på flera områden med sitt överskott i sin tilläggsbudget för i år.

Polisen förstärks

Polisen i Sverige ska få mer resurser. Regeringen anslår 700 miljoner kronor extra för polisen i år, vilket motsvarar cirka 73 miljoner euro. Den svenska regeringen anser att det är viktigt att Polismyndigheten säkerställer sin förmåga att kunna verka över hela landet för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.

Militära förmågan ska säkerställas

Också försvaret får tilläggsresurser i år. Försvarsmakten får 500 miljoner kronor extra, vilket motsvarar drygt 52 miljoner euro. Regeringen konstaterar att Sverige behöver en utökad militär förmåga. Den operativa förmågan i krigsförbanden ska höjas. Dessutom ska man säkerställa den samlade försvarsförmågan i totalförsvaret. Ytterligare budgetökningar utlovas för nästa år.

Miljösatsningar på elbilar och cykelvägar

En halv miljard kronor, alltså 52 miljoner euro satsas också på klimatarbete. Det betyder satsningar på laddningsstolpar för elbilar, utökad produktion av biogas och tilläggsresurser för att bygga fler cykelvägar.

Förlossningssjukhus får tilläggsresurser

Likaså beviljar den svenska regeringen 500 miljoner kronor extra till förlossningsvården och kvinnors hälsa. På det här sättet vill staten garantera trygga förlossningar. Det har förekommit långa köer och underbemanning vid BB-avdelningarna i Sverige.

Läs också