Hoppa till huvudinnehåll

Teema och Fem på gemensam kanalplats på måndag

Bild av kanalplatsen Yle Teema & Fems logotyp
Bild av kanalplatsen Yle Teema & Fems logotyp Bild: Yle Yle Teema & Fem

Yle Teema & Fem inleder sina sändningar måndagen den 24 april 2017 på kanalplats 5. Yle Fem finns alltså kvar på sin ursprungliga kanalplats och Yle Teema flyttar dit från kanalplats 7.

På den gemensamma kanalplatsen finns både Fems och Teemas utbud. Logotypen som finns i rutan visar tydligt vilket utbud som sänds för tillfället.

Programtiden på kanalplatsen Yle Teema & Fem fördelas jämnt mellan kanalerna. Fem och Teema finns också som egna helheter på Yle Arenan, där deras utbud ytterligare stärks.

Yle Fem är också framöver kanalen för de svensk- och tvåspråkiga i Finland med starkt nordisk prägel. Yle Teema är, precis som nu, Yles kulturkanal med stark betoning på film, dokumentärer och musik. Redan i höst kommer Yle Teema & Fem också att bjuda på ett helt nytt, gemensamt, tvåspråkigt kulturkoncept. Programmens textning kommer också att öka på svenska.

“Med Yle Fem och Yle Teema på samma kanalplats öppnar vi för en större publik över språkgränserna, och skapar samtidigt en unik nordisk kvalitetskanal”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

“Också efter förnyelsen erbjuder Yle ett mångsidigt utbud på sina tv-kanaler. Förnyelsen stärker framförallt utbudet på Yle Arenan för både Fems och Teemas tittare”, säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

För mera information
Marit af Björkesten, Svenska Yles direktör, marit.af.bjorkesten@yle.fi
Ismo Silvo, utgivningsdirektör, ismo.silvo@yle.fi

Yle ordnar två webbdiskussioner - chattar - om den nya kanalplatsen måndagen den 24 april och tisdagen den 25 april kl. 19-20. Där har tittarna möjlighet att ställa frågor, på svenska och finska, direkt till kanalernas chefer. Chattarna finns på adresserna svenska.yle.fi (svensk chat) och yle.fi/aihe/yle-teema (finsk chat).

Texten har korrigerats den 24.4, adressen för den finskspråkiga chatten är yle.fi/aihe/yle-teema.

Frågor och svar om kanalförnyelsen

Hur hittar jag Yle Fems och Teemas program efter detta?

Yle Fems och Yle Teemas program finns i traditionell tv på kanalplatsen Yle Teema & Fem. Kanalplatsen är nummer 5, dvs den kanalplats som Yle Fem haft sedan länge. Du behöver inte göra några som helst inställningar i din teve för att se utbudet på den nya kanalplatsen. Via logotypen Yle Teema & Fem som finns i rutan framgår vilket utbud som sänds för tillfället.

Yle Fem och Yle Teema kommer också att finnas som egna helheter på Yle Arenan, så att man kan titta på utbudet när det passar en bäst. Yle Arenan utvecklas till en ännu starkare del av Yles tv och en ännu bättre medietjänst. Innehållen finns allt snabbare tillgängliga, också som helheter. I år satsar vi särskilt på att utveckla sökfunktionen, rekommendationerna och den personliga servicen.

Hur fördelas programtiden mellan Yle Teema och på Fem på den gemensamma kanalplatsen?

Programtiden fördelas jämnt mellan Yle Teemas och Yle Fems program och mängden repriser under bästa sändningstid minskar.

Yle Fem kommer att sända två hela kvällar i veckan, på söndag och måndag. TV-nytt och BUU-klubben kommer att sända precis samma tider som i dag, kl. 19.30 resp 18 varje dag. Tisdag till lördag sänder Yle Fem kl. 17.25-20 varvid Teemas innehåll tar över. Söndagsmorgnarna bjuder på program för småbarn och juniorer från kl. 8.15 framåt.

Mellan klockan 20 och 21 sänds program som är tänkta för båda kanalernas tittare.

Teemas program sänds alla eftermiddagar och fem kvällar i veckan.

Hur blir det med textningen?

Principen på Yle Teema & Fem är följande: Yle Fems program textas precis som tidigare, dvs Yle Fem textar alla sina icke-svenskspråkiga program till svenska. Dessutom textas också alla program till finska med undantag för barnprogram, nyhetssändningar och direktsändningar. Teemas program som sänds mellan 20 och 21 tisdag till lördag textas både till finska och svenska.

Vad gäller Yles övriga kanaler är målet att på sikt kunna översätta fler program till svenska, där det är vettigt och där vi vet att den svenskspråkiga befolkningen har ett behov av textning.

Det är också bra att hålla i minnet att det lättaste sättet att komma åt den svenska texten är att se till att ha rätt inställningar i mottagaren, dvs att välja svenska som primärt textningsspråk.

Läs mera: Textning på Yles kanaler

Hur blir det med SVT World nu?

Från och med maj 2017 kommer SVT World inte längre att finnas. I stället sänder vi SVT-program som har en stor publik och som kompletterar Svenska Yles utbud som en del av Yle Fem. Fördelen är att vi kan texta programmen och lägga ut en del av dem på Arenan, vilket inte varit möjligt tidigare.

De populäraste SVT-programmen kommer alltså också i fortsättningen att sändas på Yles kanaler. Till dem hör Allsång på Skansen, Vem vet mest, Doobidoo, Skavlan och På spåret.

Vad händer vid stora plötsliga nyhetshändelser? Har Yle Fem förkörsrätt då?

Vid stora plötsliga nyhetshändelser kommer Yle Fem att sända precis som den gör nu. Det här gäller också till exempel valsändningar och andra liknande enskilt förekommande nyhetshändelser. Då går sändningen på svenska oberoende av tid och ursprungligt schema.

Varför görs den här förnyelsen?

Yles förvaltningsråd godkände i oktober i fjol planen om förnyelsen av Yles tv-kanaler och utvecklingen av Yle Arenan. Beslutet fattades efter förhandsprövning. Det är Yles skyldighet att betjäna alla finländare på bästa sätt, både den traditionella tv-publiken och den publik som föredrar att titta på tv på nya sätt.

Den nya utbudsstrukturen svarar bättre på det förändrade tittarbeteendet, som håller på att övergå från traditionell tv-distribution till bredband och HD. Med förändringen slår Yle vakt om att tv är tillgänglig för alla nu och i framtiden oberoende av tid, plats och apparat.

Pressmeddelande 25.10.2016: Yles förvaltningsråd fattade beslut om tv-förnyelsen