Hoppa till huvudinnehåll

Attitydförändring behövs för att göra Vasa cykelvänligare

Sandra Nestorova är ny viceordförande i Cykelförbundet.
Sandra Nestorova är ny vice ordförande i Cykelförbundet. Sandra Nestorova är ny viceordförande i Cykelförbundet. Bild: Yle/Malin Hulkki sandra nestorova

Lokala cykelföreningen i Vasa kämpar för att Vasa ska bli en cykelvänligare stad. Fler cykelvägar skulle behövas i centrum säger Sandra Nestorova som är en av medlemmarna och vice ordförande i det nationella Cykelförbundet.

Hon säger att intresset för cykling är en växande trend överallt i Finland och också i vår region.

- Man ser att det finns en boom som har kommit till hela Finland och också hit till Vasa. Vi märkte att det var ett väldugt stort intresse när vi grundade cykelföreningen.

Det nationella Cykelförbundet och den lokala varianten, Vasa cykelförening, kör cyklisternas intressen. Cykelförbundet har över 2000 medlemmar och föreningen i Vasa 35. I Vasa vill man bland annat föra fram behovet av fler enhetliga cykelvägar i centrum.

- Vi tar kontakt med tjänstemännen här i Vasa och försöker få bättre infrastruktur och vi försöker få till en attitydförändring som redan har skett i större städer. Det behöver vi få hit också. Attityden måste bli bättre. Alla ska ha samma rätt att använda vägarna här.

Cyklisterna på bilarnas villkor

Nestorova tycker att attityden nu är sådan att cyklisterna i centrum rör sig på bilisternas villkor. Det märks också tycker hon då till exempel studeranden flyttar till Vasa från större städer där man är van att ta cyklisterna i beaktande.

- De är vana att köra i trafiken och så vågar de inte göra det mera här utan de kör på trottoarerna. Så ska det inte vara. Med bra infrastruktur har man cyklisterna på cykelvägarna och de känner att det är tryggt där.

Enligt Nestorova finns det redan i de större städerna stadsplanerare som sätter fotgängarna och cyklisterna först. På mindre orter gäller det att påminna om behoven och jobba med attityderna.

- Cykelföreningen måste synas, vi måste vara aktiva. När det kommer nya planer måste vi vara aktiva och ge våra kommentarer och också pressa politikerna att få mera pengar att göra bra infrastruktur.

Mera cykelvägar i centrum

Speciellt i centrum av Vasa efterlyser Nestorova mer enhetliga cykelvägar.

- Det finns cykelvägar på vissa ställen men så slutar de efter ett par kvarter och då far man som cyklist upp på trottoaren.

Om tio år hoppas hon att Vasa har betydligt bättre cykelvägar i centrum av staden. Hon hoppas också att staden skulle ha elcyklar till föreningar och privatpersoner. Lastcyklar kunde man också satsa mera på tycker Nestorova.

- Det är på kommande. Lastcykeln har lastutrymme framme på cykeln. Den kan vara trehjulig eller tvåhjulig och den bär väldigt mycket. Också transportfirmor använder dem.

Kommunikationsministeriet håller på att göra om vägtrafiklagen - men hastighetsbegränsningen i tätorter skulle enligt förslaget förbli 50 km i timmen. Cykelförbundet anser att man borde sänka hastighetsbegränsningen i tätorter till 30 kilometer i timmen.

- Det skulle innebära att dödsrisken minskar radikalt. Bullret från bilisterna uteblir om det är 30 kilometer i timmen och fler cyklister vågar röra sig ute i trafiken.

Sandra Nestorova cyklar en hel del men använder också bil enligt vad som är smidigast. Det som cyklandet framförallt bidrar med för hennes del är ett bättre humör.

- När jag cyklar blir jag på mycket bättre humör än när jag är i bil. Jag mera mera kontakt med människor och jag är aldrig arg när jag kommer till jobbet när jag har cyklat.

Läs också