Hoppa till huvudinnehåll

Ettorna i Kyrkfjärdens skola i Ingå flyttar till Gamla läkargården

Den gamla läkargården i Ingå.
Gamla läkargården ligger cirka 150 meter från Kyrkfjärdens skola. Den gamla läkargården i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén den gamla läkargården

Nu är det klart att årskurs ett i Kyrkfjärdens skola i Ingå går nästa läsår i Gamla läkargården. Också morgon- och eftermiddagsvården kommer att ordnas där.

Kyrkfjärdens skola behöver flera klassrum eftersom antalet undervisningsgrupper ökar för läsåret 2017-2018. Totalt kommer det att finnas 12 undervisningsgrupper från och med hösten och alla skolans rum är redan i användning.

Därför ska klasserna 1 A och 1 B i höst börja i Gamla läkargården intill skolan. Också morgon- och eftermiddagsverksamheten kommer att ordnas i samma lokaler.

- Skolan blir lite utspridd och helheten blir kanske lite lidande. Men jag tror inte att det är så farligt att barnen måste gå några hundra meter, säger bildningsnämndens ordförande Kristian Westerholm (SFP).

Enligt Westerholm kan trafiken mellan skolbyggnaden och Gamla läkargården stängas av.

Förskolan flyttar till daghem

Både förskolan och förskoleklubben kommer att ordnas i daghemmet Knattebo. Det kommer att finnas plats i Knattebo eftersom antalet daghemsbarn minskar på hösten.

Enligt skolpersonalen är undervisningslokalerna i Gamla läkargården ändamålsenliga och trafiksäkerheten är bra. Det är också en fördel att förstaklassarnas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas på samma ställe som skolundervisningen.

Personalen vid Kyrkfjärdens skola fick ta del av ett antal förslag till var undervisningen skulle arrangeras nästa läsår. Förslaget att flytta en del av eleverna till Willhelmsdal i centrum av Ingå ansågs för besvärligt. Orsaken var bland annat att byggnaden ligger för långt från skolhuset.

Bildningsnämnden fattade beslut om saken på sitt möte i dag (19.4).

Planen är att Kyrkfjärdens skola ska renoveras och byggas till, men det har inte fattats något definitivt beslut om saken.

Artikeln korrigerad 20.4 kl. 5.21. Bildningsnämndens ordförande heter Kristian Westerholm, inte Westerlund.

Läs också

 • Mor- och farföräldrar i fokus - stora känslor på spel

  Alla vill barnets bästa men metoderna kan krocka.

  Alla vill barnets bästa men metoderna kan kollidera. Den äldre generationen ska hålla sig till reglerna och småbarnsföräldrarna får inte kräva och skuldbelägga, så lyder råden från familjeexperter på den nationella dagen för far- och morföräldrar.

 • Det var sju gånger farligare att vara barn på 70-talet än i dag

  Antalet barn som dör före sin nittonårsdag har minskat.

  Tycker du att dagens säkerhetstänk har gått för långt? Ibland hör man sägas att det för 40 år sedan inte fanns cykelhjälmar, krockkuddar eller bilbälten i baksätet och att ingen tog någon skada av det. Sanningen är att rätt många barn inte överlevde barndomen på 70-talet.

 • Hur hamnade Kittilä i historisk kommunkris?

  Många förtroendevalda är brottsmisstänkta.

  Kittilä kommun är i en minst sagt ovanlig situation. I kommunfullmäktige ingår 11 personer som är åtalade för tjänste- och arbetsbrott.

Nyligen publicerat - Västnyland