Hoppa till huvudinnehåll

Familjer på Kimitoön ska få tycka till om tvåspråkighet

En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum.
Enkäten utförs ännu i vår och resultatet sammanställs i höst. En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum. skolelev

Kimitoöns kommun vill veta hur elever och deras föräldrar förhåller sig till en mera tvåspråkig skolmiljö.

Initiativet till den enkät som kommer att skickas ut ännu i vår kommer från några politiker som på fullmäktigemötet i mars lämnade in en motion om språkberikad undervisning.

Motionen hade undertecknats av Kristian Lindroos (SFP) och några andra från samma parti.

Inför kommunalvalet diskuterades samarbete mellan de finska och svenska skolorna på ön livligt och många politiker talade varmt för ett tvåspråkigt gymnasium.

Positiv inställning till tvåspråkighet

Enligt bildningschef Mats Johansson filar man som bäst på enkätfrågorna som ska handla om hur familjerna ser på ett aktivare samarbete mellan de finska och svenska skolorna på ön samt hur familjerna förhåller sig till ett tvåspråkigt gymnasium.

Kommunen vill också veta vad invånarna egentligen avser med ett tvåspråkigt gymnasium, säger Johansson.

- Är det ett gymnasium som underlättar för dem som har finska som modersmål att gå i vårt svenskspråkiga gymnasium eller är man ute efter att ha ett renodlat tvåspråkigt gymnasium. Alltså att man i ämne som ämne får undervisning på sitt eget modersmål, funderar Johansson.

Kimitoöns gymnasium, 4.12.2014
Kimitoöns gymnasium, 4.12.2014 Bild: Yle/Janne Isaksson kimitoöns gymnasium

Enkäten kommer att skickas ut via skolornas Wilma-system och alla familjer med barn i öns grundskola, gymnasium samt delvis också dagvård kommer att få ta del av enkäten. Totalt handlar det om cirka 700 barn och deras familjer.

Johansson tror att inställningen till tvåspråkighet är positiv på Kimitoön.

- Jag tror att en stor majoritet av familjerna är positiva, säger Johansson.

Undantagslov för tvåspråkigt gymnasium behövs

Enligt bildningschefen själv kunde ett aktivare samarbete mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna inbegripa ett gemensamt lärarrum för lärarna i Kimito skolcentrum, att alla raster skulle vara gemensamma för eleverna i skolcentret, temadagar och temaveckor med lektioner över språkgränsen och gemensamma lektioner i en del tillvalsämnen som till exempel gymnastik.

Enkäten om tvåspråkighet är viktig med tanke på hur kommunen går vidare med gymnasiefrågan.

- Efter att vi får svaren på enkäten måste vi analysera dem och efter det ska vi fortsätta fundera på hur man kan samarbeta mera och i slutändan få ett gymnasium som på något sätt kan kallas tvåspråkigt. Som lagen är nu går det inte utan undantag att få ett blandspråksgymnasium utan ett gymnasium undervisar antingen på svenska eller finska.

Kommunen satsar redan nu på tvåspråkighet

Från och med i fjol höstas får barnen på Kimitoön undervisning i det andra inhemska språket redan från och med årskurs ett.

Kimitoön har också fått pengar av Undervisningsministeriet för att utveckla samarbetet mellan de finska och svenska skolorna samt utbilda de lärare som undervisar i det andra inhemska språket i årskurserna ett och två.

Det har också gjorts försök med gemensamma lektioner i tyska för elever i det svenska och det finska högstadiet i Kimito.

Här kan du läsa ännu mer om skolornas samarbete samt hur skolornas rektorer ser på saken.