Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm vill inte ha skarvar från Vasa

Flygande skarvar
Korsholmarna är rädda för att skarvarna från Vasa ska flytta ut till Korsholm. Flygande skarvar Bild: Yle/Roger Källman brändö

Korsholms kommun besvärar sig mot att Vasa stad skrämmer bort skarvar i Södra stadsfjärden. Vi vill inte ha skarvarna till Korsholm, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Det är en ensidig åtgärd från Vasa att skrämma bort skarvarna från sina vatten, säger kommundirektör Rurik Ahlberg. På tisdagen beslöt kommunstyrelsen lämna in besvär över NTM-centralens tillstånd.

Skarvarna i Vasa kom från Sastmola där de skrämdes bort med bland annat kanonskott. Nu drivs de vidare från Vasa, men de flyttar bara ut i skärgården och vi vill inte ha dem, säger Ahlberg.

I sitt besvär vill kommunstyrelsen ha en ändring av NTM-centralens tillstånd. Istället för att störa skarvarna ska man pricka ägg.

Alla har inte hörts

Kommunstyrelsen riktar också kritik mot NTM-centralen. Delägarlagen i Korsholm har inte hörts i frågan.

I Korsholm undrar man också om NTM-centralen ger alla en jämlik behandling. Som exempel tar man Korsnäs-Malax fiskeområde som redan sommaren 2016 lämnade in en ansökan om att få störa storskarven.

Beslut i ärendet fattades först i samband med att en ansökan kom in från Vasa stad. Korsnäs-Malax fiskeområde fick tillstånd att oljebehandla skarvägg och skjuta 30 skarvar per år i tre års tid.

I sitt besvär hävdar Korsholms kommun att NTM-centralen inte i tillräcklig grad gett markägare och invånare i Kvarken-området möjlighet att framföra sina synpunkter över Vasa stads ansökan om störning av skarvkolonin på Metgrund.

Skadan storskarvarna åstadkomer överför NTM-centralen genom sitt tillstånd medvetet till andra delar av Kvarken och kanske Gråsälsbådan som ägs av Sundom delägarlag.

På torsdagen hålls ett möte om skarvproblematiken för alla kommuner på centralsjukhuset i Vasa.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten