Hoppa till huvudinnehåll

Nya läroplanen syns i Norra Korsholms skola

I höstas togs den nya läroplanen i bruk i landets lågstadieskolor. I Norra Korsholms skola märks det nya bland annat i språkundervisningen. Där ligger allt mer av fokusen på kommunikation, även om grammatiken givetvis finns kvar.

Den nya läroplanen betonar varje elevs unika sätt att lära sig. Lärarens roll förändras och hen ska bli mer av en handledare än en föreläsare.

Bedömningen av elevernas prestationer ska bli bredare och man ska hitta andra lärandemiljöer utanför klassrummet. För att nämna några exempel.

Mera snack

I Norra Korsholms skola blir språkundervisningen allt mer kommunikativ.

- Jo, det ändrar nog. Vi kör mera muntligt i finska och fler övningar där vi sjunger och talar, säger Johan Kullbäck, lärare på årskurs fem.

Johan Kullbäck, lärare på Norra Korsholms skola.
Johan Kullbäck. Johan Kullbäck, lärare på Norra Korsholms skola. Bild: Yle/Joni Kyheröinen norra korsholms skola

Finska redan på ettan

I Korsholm har man dessutom tagit beslutet att inleda undervisningen i finska redan i första klass. Tidigareläggningen aktualiserades i samband med den nya läroplanen.

- Det är främst frågan om att skapa en positiv attityd till finskan på klasserna ett och två. Sen får vi se effekten längre fram, säger rektor Robert Backman.

Så vad tycker eleverna om att lära sig det andra inhemska?

- Det går helt bra i skolan, men hemma pratar jag inte mycket finska, säger Malin Snellman på årskurs sex.

På lektionerna pratar ni mycket med varandra. Är det bra?

- Jo, det är lättare att lära sig att prata mer, säger Snellman.

- Det är svårt. Men man behöver ju finska i Finland, konstaterar Benjamin Collier, också han sjätteklassare.

Är det bra att ni pratar med varandra på lektionerna?

- Jo. Då vågar man prata mer finska, säger Collier.

Norra Korsholms skola.
Norra Korsholms skola. Norra Korsholms skola. Bild: Yle/Joni Kyheröinen norra korsholms lärcenter

Rektorn nöjd

Rektor Robert Backman ger den nya läroplanen ett gott skolvitsord och man har redan hunnit en bit på vägen.

- Bit för bit försöker vi implementera olika saker. Allt från mångvetenskapliga lärområden, kommunikation i språkundervisningen, digitaliseringen och en förändrad syn på bedömningen. För att ta några exempel.

I språkundervisningen utnyttjas digitaliseringen och nya tekniker bland annat genom att koppla upp en videolänk mellan Norra Korsholms skola och vänskolan Niittylahden koulu i Joensuu.

Robert Backman, rektor på Norra Korsholms skola.
Robert Backman. Robert Backman, rektor på Norra Korsholms skola. Bild: Yle/Jukka Tyni norra korsholms skola

Mer individuell handledning - finns det tid?

Den nya läroplanen talar också om att läraren ska handleda eleverna med beaktande av varje elevs unika sätt att lära sig. Mer fokus på individen, alltså.

Och där finns ett orosmoment: Hur ska lärarna ha tid med det?

- Vi måste ta oss tid. Det är vår professionalitet som bedöms. Så vi måste ta oss tid för våra barn, säger Johan Kullbäck.

Robert Backman lyfter också upp handledningen när jag frågar om utmaningar.

- Vad betyder det egentligen? Hur ska läraren ha tid och när upplever man att man handleder tillräckligt?

Här hittar du en sammanfattning av huvudprinciperna i den nya läroplanen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten