Hoppa till huvudinnehåll

Slutbråkat kring fasanjakten i Norrby

Norrby gård i Snappertuna, Raseborg
Fasanjakten pågår inte längre vid Norrby gård i Snappertuna. Norrby gård i Snappertuna, Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,norrby gård

Den långvariga striden om fasanjakt på Norrby gård i Snappertuna verkar nu vara över.

Jaktföretagaren Osmo Ruoho förde tvisten ända till Högsta förvaltningsdomstolen där han förlorade.

I rätten stod Ruoho mot Raseborgs stad som hade krävt att Ruoho ansöker om miljötillstånd för jakten eftersom grannarna rapporterade om hagel som faller ner på deras gård och odlingsmarker.

Efter HFD-beslutet ålade staden 2016 Ruoho att han lämnar skyddsområden runt bostadshusen i området.

Ruoho överklagade också det här beslutet. Men nu har han (28.3.2017) via sin advokat meddelat Vasa förvaltningsdomstol att han drar tillbaka sitt besvär. Han uppger att företaget har upphört med verksamheten på företaget som heter Norrby Gård.

Tidningen Västra Nyland var först ute med nyheten. Länken kan kräva inloggning.