Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan storebror läsa dina privata meddelanden - nya underrättelselagar föreslås

Facebook- och Whatsappiokoner.
Facebook- och Whatsappiokoner. Bild: Ilkka Kemppinen / Yle facebook,köp,smarttelefoner,snabbmeddelanden,whatsapp

Ska Skyddspolisen i framtiden kunna läsa privata WhatsApp- eller Messenger-meddelanden? Jo - om riksdagen godkänner de nya underrättelselagarna som presenteras i dag.

Myndigheterna vill bland annat förebygga terrorism, våldsam radikalisering och annan verksamhet som hotar Finlands säkerhet. Man vill kunna övervaka misstänkta personers kommunikation mer än vad som är tillåtet i dag.

Därför föreslår en arbetsgrupp att myndigheterna ska kunna bryta det som förut har kallats för brevhemligheten, och nuförtiden heter hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden.

Enligt grundlagen ska alla ha rätt till tryggad privat kommunikation. Den nya lagstiftningen skulle alltså innebära att också grundlagen ändras.

Syftet är att bekämpa terrorism

Det är frågan om en jättelik reform av lagstiftningen som styr underrättelseverksamheten i Finland.

Om riksdagen godkänner lagpaketet får Skyddspolisen och Försvarsmakten utökade befogenheter att öppna och läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik också utanför Finlands gränser.

Det kan handla till exempel om finländare som är i kontakt med radikaliserade personer utomlands.

En misstanke räcker

Myndigheterna har också hittills haft rätt att göra det vid utredning av allvarliga brott, men nu föreslås befogenheterna gälla också vid bekämpning av brott. Det behöver alltså inte ha skett ett brott, utan det kan vara frågan om att någon misstänks planera ett brott.

Förslagen motiveras bland annat med att flera europeiska länder har uppdaterat sin lagstiftning om förtrolig kommunikation och utökat myndigheternas befogenheter att övervaka den.

I till exempel Sverige och Tyskland har man ändrat lagstiftningen för att bekämpa terrorism och andra allvarliga hot. Inrikesminister Paula Risikko säger att Finlands nuvarande lagstiftning inte ger polisen tillräckliga verktyg att bekämpa terrorism.

Skäl till oro?

I beredningen av lagändringen har flera olika instanser och experter hörts, bland annat Martin Scheinin, som är professor i internationell rätt.

Han tycker att vanliga medborgare har anledning att vara oroliga om myndigheterna kan få tillgång till privat kommunikation.

De nya reglerna skulle inte tillåta någon massövervakning av datatrafik i stil med den som amerikanska underrättelsetjänsten NSA ägnat sig åt, påpekar arbetsgruppen som har förberett förslaget.

Om riksdagen godkänner den nya lagen träder den i kraft år 2020.

Läs också

 • Blått isfritt hav, snäklädda fjäll som lyses upp av solen.

  Kampen om det svarta guldet i Arktis

  Norge för den mest expansiva oljepolitiken på decennier.

  Samtidigt som klimatuppvärmningen i Arktis uppmärksammas mer än någonsin för Norge den mest expansiva oljepolitiken på flera decennier. När Finland tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet i maj är de arktiska framtidsfrågorna mer akuta än någonsin.

 • Ett porträtt av Donald Trump på hans installationsceremoni.

  Trumps 100 dagar – en cirkus som förändrade världen

  Förvirringen i USA och världen är stor.

  Donald Trumps hundra första dagar vid makten har varit en cirkus utan like. Gång på gång har han stångat pannan blodig då han inte har fått igenom den politik som han har önskat. På en del punkter har han i all fall lyckats. Vi har frågat experter och politiker i Finland om hur de ser på Trumps första tid som president.

Nyligen publicerat - Inrikes

 • Ett mögelskadat fönster.

  Professor: Dålig inomhusluft ingen modefluga eller fråga om hysteri

  Problemen tas fortfarande inte tillräckligt på allvar.

  Nyheterna om dålig inomhusluft i den ena offentliga byggnaden efter den andra duggar tätt. Problemen tas fortfarande inte tillräckligt på allvar, anser Tuula Putus, professor i företagshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet.

 • Petteri Orpo intervjuades i Yle-programmet Morgonettan den 29 april 2017.

  Orpo: Vi gjorde vad vi kunde åt förvaltarregistret

  Kritiken gällde det gamla förslaget, säger finansministern.

  Finansministern och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att det inte införs förvaltarregister i Finland. Däremot kan regeringen inte hindra att finländare använder sig av sådana i andra europeiska länder.